Legislacja

Dofinansowanie zbierania „wraków” (1000 i 500 pln za każdy)

22 grudnia 2017

Dofinansowanie zbierania „wraków” (1000 i 500 pln za każdy)
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 stycznia 2018 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Tysiąc złotych za każdy spośród pierwszych 10 „wraków”, a za kolejne po 500 złotych otrzymają powiaty i gminy, które zgłoszą się do końca lipca przyszłego roku. Budżet działania to 2,5 mln zł.

Pieniądze Narodowy Fundusz udostępni w ramach własnego programu priorytetowego Racjonalna gospodarka odpadami Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Intensywność dofinansowania – w przeliczeniu na jeden pojazd (zaliczany do kategorii M1 lub N1, określonych w przepisach o ruchu drogowym, oraz motorower trójkołowy zaliczany do kategorii L2e, określony w przepisach o ruchu drogowym) przekazany do stacji demontażu w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania – wynosi 1 000 zł za każdy spośród pierwszych 10 pojazdów oraz 500 zł za 11 i każdy kolejny pojazd.

Beneficjentami programu mogą być tylko powiaty i gminy. Planowana alokacja wynosi 2,5 mln zł, ale NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru. (NFOŚiGW)

Ogłoszenie o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/dofinansowanie-zbierania-i-demontazu-pojazdow-2018/