Legislacja

Gdy jedziemy z kierowcą bez prawa jazdy, przyczyniamy się do powstania szkody

10 grudnia 2018

Gdy jedziemy z kierowcą bez prawa jazdy, przyczyniamy się do powstania szkody
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok, który w swojej istocie potwierdza, iż zgoda pasażera na podróż z kierowcą bez prawa jazdy jednocześnie może być uznana za zgodę na ewentualne, przyszłe niższe odszkodowanie w sytuacji wypadu drogowego.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu potwierdził w swoim wyroku m.in., iż zgoda na podróż z kierowcą bez uprawnień może być uznana za przyczynienie się do wypadku i powstania szkody (art. 362 k.c.), a w efekcie do obniżenia ewentualnego odszkodowania. Powódką w sprawie była Anna M. domagała się od ubezpieczyciela zadośćuczynienia za krzywdę w związku z wypadkiem z 2013 r., w którym uczestniczyła i doznała ciężkich obrażeń, w efekcie została uznana jej niezdolność do pracy, otrzymała świadczenie rehabilitacyjne. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę zadośćuczynienia przy uwzględnieniu 50-procentowego przyczynienia się do powstania szkody, albowiem skarżąca podróżowała z kierowca, o którym wiedziała, że nie ma uprawnień do kierowania pojazdem. Kierowcą był partner skarżącej, w pojeździe podróżował także ich syn – obaj ponieśli śmierć.

Sąd Apelacyjny uzupełnił materiał dowodowy, potwierdził, iż powódka wiedziała o braku uprawnień kierowcy, kwoty zadośćuczynienia nie podwyższył. Uznał, iż podróż z kierowcą, o którym wiadomo, że nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów, spełnia wszystkie przesłanki przyczynienia się do powstania ewentualnej szkody w razie wypadku.

Dodajmy, iż w przypadku jeżeli kierowca, który nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych spowoduje wypadek, a zakład ubezpieczeniowy wypłaci odszkodowanie osobom poszkodowanym towarzystwo ubezpieczeń wystąpi do sprawcy z regresem. W praktyce oznacza to będzie on musiał zwrócić ubezpieczycielowi odszkodowanie, które zostało wypłacone. (jm)