Legislacja

Infrastruktura transportowa dla potrzeb obronnych

22 maja 2024

Infrastruktura transportowa dla potrzeb obronnych
(fot. PIXABAY)

Do Ministra Obrony Narodowej skierowana została interpelacja w sprawie dostosowania infrastruktury transportowej do potrzeb obronnych. Zgłaszający prosił o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące działań mających na celu dostosowanie infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej, wodnej, lotniczej) do potrzeb obronnych, w szczególności w obszarach przygranicznych?

Odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Paweł Bejda. Poinformował: - Wydatki związane z modernizacją oraz utrzymaniem wybranych elementów infrastruktury transportowej na potrzeby obronne są ujęte w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2021-2039. Określono w nim zarówno coroczną wpłatę na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jak również środki przeznaczone na inwestycje na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym, modernizację kolejowych punktów ładunkowych, a także np. utrzymanie nabrzeży oraz placów składowych w portach morskich. Inwestycje są realizowane zgodnie z ww. programem. Również w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP na kolejny okres planistyczny (lata 2025-2039) przewiduje się znaczące nakłady na infrastrukturę transportową. (jm)

Słowa kluczowe Ministerstwo Infrastruktury