Legislacja

Jak uzyskać dostęp do danych z CEPiK?

11 sierpnia 2016

9bcd72f6e89822c0fbab8d167aec59962df8312b

(544-5)

Publikowane są kolejne rozporządzenia ministra cyfryzacji dotyczące spraw z zakresu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Przypomnijmy dostęp do wersji CEPiK 2.0 ma być obowiązujący z dniem 1 stycznia 2017 r. I choć sceptycy wciąż powątpiewają czy termin zostanie dotrzymany, czy po raz kolejny przesunięty rozporządzenia spływają do RCL i są kolejno publikowane w Dziennikach Ustaw. Ostatni opublikowany dotyczy zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów. Na publikację oczekują (już po podpisie ministra) rozporządzenia w sprawie: zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców; opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz w sprawie przekazywania staroście informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez osoby szkolone w ośrodku szkolenia kierowców i w sprawie przekazywania marszałkowi województwa informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

Zainteresowanych zachęcamy także do odwiedzenia strony inernetowej CEPiK.