Legislacja

Narodowy Program BRD w toku

12 sierpnia 2016

af844a416f069d30fd309090b9f2ce4999ac6b1d

(544-59)

W sprawie opracowania ogólnopolskiego, kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa dedykowanego niechronionym uczestnikom ruchu drogowego do ministra infrastruktury i budownictwa zwróciła się posłanka Anna Elżbieta Sobecka (Interpelacja nr 5087). Upoważniony Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w resorcie wymienia:

®poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego stanowi jeden z kluczowych priorytetów w toku realizacji Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020;

®Sekretariat KRBRD zlecił m.in. opracowanie podręcznika pt. “Ochrona pieszych. Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego”;

®ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie badań skuteczności wybranych urządzeń bezpieczeństwa pieszych oraz opracowanie wytycznych wyznaczania przejść dla pieszych (procedura w toku);

®resort rozpoczął prace nad realizacją zadania poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego (przeprowadzono konsultację, zaplanowano przetarg).

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 oraz opracowywane sukcesywnie programu realizacyjne, obejmujące kolejne cykle dwuletnie jego realizacji, uwzględniają każdorazowo komponenty dedykowane wprost niechronionym uczestnikom ruchu, stąd w ocenie resortu nie jest obecnie zasadne tworzenie odrębnego programu, dedykowanego wyłącznie dla tej grupy uczestników ruchu drogowego – podkreśla Smoliński.