Legislacja

Kierowcy z chorobami krążenia i cukrzycy

12 sierpnia 2016

6acd00a2021fc75b5c36b29e896310849906fb3f

(544-56)

W połowie lipca br. Komisja Europejska przyjęła aktualizację zasad minimalnych wymagań zdrowotnych kierowców z chorobami układu krążenia i cukrzycy. Kwestia ta jest regulowana przez dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. Celem nowelizacji jest, potrzeba uwzględnienia w przepisach najnowszej wiedzy medycznej, a także równoczesne zapewnienie optymalnej równowagi między bezpieczeństwem drogowym i mobilnością. Nowe przepisy dotyczące chorób układu krążenia dokonać jasnego i prostego rozróżnienia pomiędzy sytuacjami, kiedy kierowcy mogą być dopuszczone do jazdy i tych, kiedy nie może z powodu ich stanu zdrowia. Państwa członkowskie mają teraz możliwość oceny poszczególnych przypadków wyjątkowych. Zaktualizowane przepisy dotyczące cukrzycy łatwiej ustalić, czy kierowca nie jest w stanie kontynuować jazdę.