Legislacja

Jest projekt przepisów dot. sankcji za blokowanie kół pojazdów przez przedmioty nieuprawnione

10 września 2018

Jest projekt przepisów dot. sankcji za blokowanie kół pojazdów przez przedmioty nieuprawnione
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie blokowania kół pojazdów przez podmioty nieuprawnione, tym razem do ministra spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się poseł Marek Wójcik.

Zgłoszony problem. Piszemy „tym razem” albowiem problem podejmowany jest wielokrotnie, a wynika z występującego deficytu miejsc parkingowych w miastach. Kierowcy parkują swoje pojazdu na parkingach zarządzanych przez przedsiębiorstwa oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a te zaczęły wprowadzać opłaty za wykorzystywanie należących do nich miejsc postojowych - znamy to wszyscy. I tu zaczyna się problem. W celu egzekucji należności za korzystanie z prywatnych miejsc parkingowych zarządcy wynajmują prywatne podmioty wystawiające mandaty oraz zakładające blokady na koła samochodów. Poseł pisze: - Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym uprawnionymi do blokowania kół pojazdu są wyłącznie Policja oraz straże miejskie i gminne. W związku jednak z tym, iż tereny prywatne są wyłączone z obowiązywania Prawa o ruchu drogowym, funkcjonariusze Policji odmawiają podjęcia interwencji w przypadkach, gdy są wzywani przez kierowców, których pojazdy zostały unieruchomione przez prywatne podmioty. Należy podkreślić, iż problem stał się tak powszechny, iż interwencję w przedmiotowej kwestii podjął rzecznik praw obywatelskich, a w 2017 roku Sąd Okręgowy w Katowicach w jednej z tego typu spraw wydał wyrok stwierdzający, iż montaż blokady blokującej koła pojazdu jest ograniczeniem prawa własności posiadacza samochodu.

Pytania interpelacji poselskiej. Poseł Marek Wójcik, autor interpelacji, poprosił ministra spraw wewnętrznych i administracji o odpowiedzi na pytania: Czy planowane jest znowelizowanie Kodeksu wykroczeń w zakresie blokowania kół pojazdów przez podmioty do tego nieuprawnione?

1. Czy planowane jest znowelizowanie Prawa o ruchu drogowym w zakresie umożliwiającym jego stosowanie na terenach prywatnych, na których odbywa się regularny ruch drogowy?

2. Czy ministerstwo prowadzi obecnie prace nad nowelizacją Prawa o ruchu drogowym? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie zakresu planowanych zmiany oraz etapu, na którym znajdują się prace.

Wyjaśnienie MSWiA. W imieniu zapytanego ministra odpowiedzi udzielił Jarosław Zieliński sekretarz stanu w resorcie. Informuje, iż - Na polecenie Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Komendzie Głównej Policji jest obecnie opracowywany wstępny projekt aktu prawnego, dotyczącego m.in. wprowadzenia sankcji karnych w przypadku nieuprawnionego stosowania blokad na koła samochodów. Planuje się, że powyższy projekt obejmie również nowelizację przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w szczególności dotyczących usuwania pojazdów. Niemniej, z uwagi na wstępny charakter prac legislacyjnych, nie jest możliwe na obecnym etapie przekazanie informacji o szczegółowym zakresie projektowanej nowelizacji. (jm)