Legislacja

Kat. B+: Czy przed nami szkolenia kierowców busów?

6 listopada 2023

Kat. B+: Czy przed nami szkolenia kierowców busów?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC. European Transport Safety Council) - działająca od 1993 r. niezależna organizacja z siedzibą w Brukseli, której celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Europie, w ramach prowadzonych rad eksperckich w zakresie poprawy brd - wystosowała kolejny dokument ekspercki dla Komisji Europejskiej [kliknij]. Tym razem podjęto kwestię nowych obowiązków kierowców pojazdów dostawczych, zaproponowano wprowadzenie obowiązkowych szkoleń kierowców popularnych dostawczaków, nowej kategorii prawa jazdy: B+, świadectw kwalifikacji dla kierowców busów. Nowa kategoria miałaby być uprawnieniem do prowadzenia pojazdów o DMC od 1,8 do 3,5 tony.

ETSC opublikowanao list otwarty do posłów Parlamentu Europejskiego, w którym wskazuje na brak stosownych szkoleń i regulacji prawnych dotyczących kierowców zawodowych pojazdów dostawczych o DMC od 1,8 do 3,5 tony. Ci kierowcy zobowiązani byliby do posiadania świadectw kwalifikacji zawodowej. Autorzy apelu zaadresowanego do Komisji Europejskiej zwracają uwagę, iż w 2018 roku kierowcy tych lekkich samochodów dostawczych odpowiadali za 11% (2630 osób) ogółu śmiertelnych wypadków drogowych jakie miały miejsce w krajach Unii Europejskiej. W tym - 39 % ofiar stanowili tzw. niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści czy np. motocykliści. Inaczej niż kierowcy zawodowi posiadający kat. C prawa jazdy, kierowcy popularnych dostawczaków nie musza legitymować się żadnymi odnawialnymi cyklicznie certyfikatami kompetencji zawodowych. Jednocześnie odnotowano znaczące zwiększenie liczby zakupów realizowanych w formule on-line, . Ci kierowcy nie podlegają monitoringowi czasu pracy itd. Zmian w tym zakresie nie przewidziano w projektowanej nowelizacji dyrektywy w sprawie praw jazdy (2006/126). ETSC w liście adresowanym do europosłów wzywa do kompleksowych szkoleń obejmujących np. bezpieczny załadunek i rozładunek, zabezpieczanie ładunku, bezpieczne cofanie, zapobieganie zmęczeniu oraz planowanie podróży, unikania rozpraszania uwagi czy używania pasów bezpieczeństwa.

Sentencją postulatów zawartych w przywołanym wystąpieniu jest, aby w ramach prac nad nową dyrektywą dotyczącą praw jazdy rozszerzono katalog osób, które muszą legitymować się świadectwem kwalifikacji zawodowych (tzw. kurs na przewóz rzeczy / kod 95) o kierowców samochodów dostawczych o DCM do 3,5 tony. Dziś dotyczy kierowców z prawem jazdy: C, C+E, D, D+E.

W tym samym dokumencie ETSC wyraziło sprzeciw co do propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej dotyczącej zwiększenia dopuszczalnej masy pojazdu kategorii B z 3,5 do 4,25 tony. Proponuje się rozdzielenie prawa jazdy kat. B na dwie: B (kierowcy pojazdów o DMC do 1,8 tony) i B+ (kierowcy pojazdów o DMC od 1,8 do 3,5 tony). Przypomnijmy, iż dziś kierowcy busów, lawet, chłodni itd. legitymują się jedynie prawem jazdy kat. B.

List otwarty ETSC, grupy pieszych, rowerzystów i pracowników transportu do posłów Parlamentu Europejskiego dotyczący przygotowywanej nowelizacji dyrektywy UE w sprawie praw jazdy (2006/126).