Legislacja

Kierowca zakłada magnes, przedsiębiorca odpowiada

20 sierpnia 2016

3dd3eab78367732cde213d017412fc9a064f361f

(545-65)

W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych znajdujemy wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 19 maja br. (sygn.: akt: II SA/Go 329/16). Jego sentencja brzmi: przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy nie jest zwolniony z odpowiedzialności, gdy wyłączna wina za powstanie naruszenia ustawy spoczywa na kierowcy.

W trakcie kontroli pojazdu przedsiębiorcy realizującego zlecenia przewozu do Niemiec, jeden z kierowców - jak stwierdzono - wykonywał przewóz pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe - magnes. Przypomnijmy fałszujące zapis tachografu (podczas gdy pojazd poruszał się, na tachografie i na wydruku z tachografu rejestrował się zapis odpoczynku). Kierowca zeznał, że magnes był jego własnością i założył go na własną odpowiedzialność. Wskazał też, że szefowie firmy w której pracuje wydali zakaz jazdy "na magnesie". Naczelnik Urzędu Celnego jednak nałożył na przedsiębiorcę karę pieniężną za wykonywanie  przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączono niedozwolone urządzenie dodatkowe w postaci magnesu, wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie, polegające na nierejestrowaniu wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. I właśnie rozpatrując tę sprawę WSA przyznał rację organom, wskazując, że przedsiębiorca także ponosi winę.