Legislacja

To twoja kasa wyśle paragon do fiskusa

20 sierpnia 2016

3dd3eab78367732cde213d017412fc9a064f361f(545-65)

Rząd w ramach walki z przedsiębiorcami ukrywającymi faktyczne efekty sprzedaży, zapowiedział rewolucje w zakresie kas fiskalnych. Zasada prosta - o każdej transakcji urzędy zostaną poinformowane przez urządzenie zamontowane w kasie, najszybszą z możliwych dróg - on-line. Media krzyczą - czyli większość używanych urządzeń pójdzie na złom? Potrzebne będzie nowe urządzenie, posiadające opcję pozwalającą na automatyczne przesłanie fiskusowi danych o zawartej transakcji. Przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju uszczelnienie luki w przepisach dotyczących podatku VAT, ma obowiązywać od 2018 roku (rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące).

Od 1 stycznia 2018 r. każda kasa fiskalna będzie musiała zawierać interfejs komunikacyjny, czyli port łączący ją z terminalem płatniczym transmitującym dane do specjalnego repozytorium. Chodzi o centralny system teleinformatyczny, który ma odbierać dane przekazywane przez kasy i komunikować się z nimi, choćby dla celów kontroli skarbowej. Janusz Diemko, prezes Polskich e-Płatności, uważa, że proponowane zmiany mogą przynieść pożądane skutki, a system z danymi centralnymi będzie efektywniejszy pod względem rozliczeń podatku VAT. - Możliwa będzie analiza poszczególnych danych i porównanie obrotów różnych podmiotów. Wyrówna to szanse na rynku na korzyść sklepów i punktów, które działają uczciwie. Niewątpliwie zmniejszy się też liczba kontroli losowych, bo organy podatkowe będą mogły skupiać się na punktach, które system wskaże jako podejrzane - mówi. Ministerstwo Rozwoju nie kryje, że wprowadzając nowe wymogi wzoruje się właśnie na rozwiązaniach stosowanych w innych krajach. Podaje m.in. przykład Węgier, które na skutek wyposażenia kas fiskalnych w specjalne moduły służące do komunikacji z chmurą tamtejszego ministerstwa finansów odnotowały w pierwszej połowie 2014 r. wzrost wpływów VAT od sprzedawców detalicznych na poziomie 100 mln euro, czyli o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Za przykład sukcesu informatyzacji resort rozwoju wskazuje również Słowenię, w której analogiczne rozwiązania zaowocowały wzrostem deklarowanych obrotów o 5,7 proc. i wpływu z VAT o 4,6 proc. To przełożyło się na dodatkową kwotę ponad 750 mln euro w okresie luty-kwiecień 2016 r. Projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - w konsultacjach.