Legislacja

Kto może „rozpytywać” w przedmiocie przepisów ruchu drogowego?

30 stycznia 2017

Kto może „rozpytywać” w przedmiocie przepisów ruchu drogowego?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 29 grudnia 2016 r. (sygn. akt II SA/Gl 651/16) brzmi: żaden przepis prawa nie przyznaje organom policji uprawnienia do „rozpytywania” kierujących pojazdami w przedmiocie znajomości przepisów dotyczących ruchu drogowego.

Kierowca „rozpytany” na drodze. Zdarzenie miało miejsce na jednej z autostrad. W efekcie kontroli drogowej Komendant Komisariatu Autostradowego Policji wystąpił do Starosty o skierowanie kierowcy na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Kierowca jechał bez włączonych świateł do jazdy dziennej. Zatrzymany wszedł w spór z policjantami. „W trakcie rozmowy "rozpytali" S. W. o znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, i uznali, iż posiada on znaczące braki wiedzy w tym zakresie” – informuje „Rzeczpospolita”.

Skierowanie na sprawdzenie kwalifikacji. Starosta skierował kierowcę na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego. Tę decyzję podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Skarżący wniósł odwołanie do sądu administracyjnego. Skład orzekający zwrócił uwagę, iż żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie przyznaje organom policji uprawnienia do "rozpytywania" kierujących pojazdami w przedmiocie znajomości przepisów dotyczących ruchu drogowego. - Uzyskana stąd wiedza nie może stanowić samoistnej przesłanki do stwierdzenia jakichkolwiek kwalifikacji kierującego pojazdem – wyjaśnił WSA.

Art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami. Sąd zaznaczył jednocześnie, że z wniosku o skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji nie wynika żadna inna okoliczność uzasadniająca stwierdzenie, iż istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do kwalifikacji S. W. Jest to tylko "przekonanie" kontrolującego funkcjonariusza. - Bez wątpienia nie jest to jednak przesłanka wystarczająca do zastosowania w sprawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – zakończył sąd.

Orzeczenie nie jest prawomocne.