Legislacja

Mirosław Suchoń przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury

22 listopada 2023

Mirosław Suchoń przewodniczącym sejmowej Komisji Infrastruktury
Sejm RP. iTV Sejm - transmisje Komisja Infrastruktury. Posiedzenie 21.11.2023 [kliknij] (fot. Sejm RP/facebook)

Poseł Mirosław Suchoń został wybrany na przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury. Za jego kandydaturą głosowało 32 posłów, nikt nie głosował przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wybrano także czterech z pięciu zastępców przewodniczącego wybrano: Paulinę Matysiak, Pawła Olszewskiego, Krystynę Skibińską oraz Jacka Tomczaka.

Wczoraj - 21 listopada 2023 r. - w trakcie trzeciego dnia 1. posiedzenia Sejmu RP X kadencji posłowie dokonali wyboru składów osobowych komisji sejmowych. Wśród tych Komisję Infrastruktury - 34 posłów. Do zakresu jej działania należą sprawy budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, sprawy transportu lądowego i powietrznego, poczty oraz geodezji i kartografii - jak czytamy w załączniku do Regulaminu Sejmu RP.

Komisje - w trakcie swoich pierwszych posiedzeń - ukonstytuowały się wybierając prezydia - przewodniczącego i jego zastępców. Obradom Komisji Infrastruktury przewodniczył marszałek Szymon Hołownia. Zgłoszono jedną kandydaturę na przewodniczącego komisji - Mirosława Suchonia. W wyniku przeprowadzonego głosowania oddano: 32 glosy ZA, 0 głosów PRZECIW, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Komisja Infrastruktury - uznana za tzw. komisję dużą - miała prawo wybrać ze swojego grona pięciu zastępców. Zgłoszono cztery kandydatury. Przy 33 głosach ZA, braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się na zastępców przewodniczącego wybrano: Paulinę Matysiak, Pawła Olszewskiego, Krystynę Skibińską oraz Jacka Tomczaka. Jedno stanowisko nie zostało obsadzone.

Poseł M. Suchoń jest wieloletnim, doświadczonym i niezwykle aktywnym członkiem Komisji Infrastruktury VIII i IX kadencji Sejmu RP. Dla przykładu w poprzedzającej kadencji łącznie: wygłosił 1158 wypowiedzi (53 złożone do protokołu); złożył 586 interpelacji, którym nadano bieg; 1, której nie nadano biegu; 37 zapytania, którym nadano bieg; 5 pytań w sprawach bieżących i 74 oświadczenia.

W programie „ONET RANO” poseł Mirosław Suchoń odpowiadając na prośbę dziennikarza dokonał porównania Sejmu VIII i IX kadencji i obecnej - X kadencji - mówił: - On już jest inny. Choćby taki widoczny przykład tj. ustawa o in vitro. To zmieniło się o 180 stopni. Ale ten Sejm także jest inny, ponieważ zupełnie inaczej wygląda dyskusja choćby podczas posiedzeń Konwentu Seniorów. Gdzie jest dyskusja, nie ma jednopartyjnego władztwa, gdzie decyzje podejmowane są w sposób konsensualny i taki, żeby uwzględniać przede wszystkim interes obywateli i to, że Sejm musi pracować na rzecz obywateli, na rzecz naszego państwa. I to jest już zmiana, która się dokonała. Powołujemy Komisje. Będziemy pracować nad kolejnymi rozwiązaniami prawnymi. Kolejna zmiana, która nastąpi będzie dotyczyła procedowania, czyli i zaproszenie do Sejmu - po ośmiu latach przerwy - reprezentantów różnych środowisk społecznych. A jeżeli ktoś w to wszystko jeszcze nie wierzy to zapraszam do Sejmu. Można już bez żadnych barierek ten Sejm oglądać. I to jest coś na co czekaliśmy. (jm)