Legislacja

Nowy elektroniczny pobór opłat coraz bliżej

22 marca 2019

Nowy elektroniczny pobór opłat coraz bliżej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W atmosferze emocji wniosków i zgłaszanych poprawek posłowie 15 marca br. uchwalili ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych (druki sejmowe nr 3259, 3273 oraz 3273-A). Przypomnijmy był to projekt rządowy dodający przepisy umożliwiające realizację czynności związanych z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych przez wyznaczony podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Tak więc procedowanie w parlamencie zakończono na trzecim czytaniu projektu, to odbyło się w trakcie 78 posiedzeniu Sejmu, głosowano nad całością projektu ustawy: oddano 230 głosów za, 161 przeciw, 29 posłów wstrzymało się od głosu. Wcześniej odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1124A). Sprawozdawcą na posiedzeniu Senatu był senator Robert Gaweł. Ustawę uchwalono i natychmiast przekazano do Senatu (druki senackie nr 1125 i 1125A). Tu 21 marca br. ustawa została przyjęta - bez poprawek - 62 głosami za, przeciwnych było 21 senatorów.

Czyli coraz bliżej do – zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o drogach publicznych – do wyboru podmiotu publicznego, który zbuduje nowy elektroniczny system poboru opłat. Oczywiście mówimy tutaj o kontynuacji działań Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który jest organem posiadającym kompetencje do poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd pojazdów po drogach krajowych. W listopadzie 2018 r. GITD przejął system poboru opłaty elektronicznej. (jm)