Legislacja

Już od jutra zmiany w postępowaniu mandatowym

30 kwietnia 2019

Już od jutra zmiany w postępowaniu mandatowym

Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw z dnia 29 kwietnia 2019 r. pod pozycją 807 opublikowało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2019.807). Zmianie ulegają zasady doręczania mandatów, terminy opłat oraz wzory stosowanych formularzy.

Obowiązywanie nowelizacji rozporządzenia. Opublikowane w dniu wczorajszym rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2017.613 i 1694 oraz 2018.1555) wchodzi w życie z dniem jutrzejszym tj. 1 maja 2019 r. Jednak formularze mandatów karnych wydane na podstawie przepisów dotychczasowych mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 4 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czyli do września br. także są obowiązującym wzorem.

Formularze mandatów karnych. Także, bowiem ustawodawca wprowadził zmianę w brzmieniu blankietów mandatu. I tak na odcinku „C” wpisywany jest - jak dotychczas rodzaj i charakter wykroczenia oraz kwalifikację prawną - natomiast od 1 maja - „określa zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikację prawną”. Jak dotychczas sprawcy wykroczenia - ukaranemu mandatem karnym zaocznym - pozostawia się odcinki „A”, „B” i „C” formularza, ale też po zmianie „albo je doręcza”. To doprecyzowanie jest ważne przede wszystkim w sytuacji motocyklistów, trudno bowiem było „pozostawić mandat za wycieraczką”. Formularze uzyskują nowe wzory.

Zmiana terminu płatności mandatu. Kierowca, który 1 maja 2019 r. i później otrzyma mandat karny zaoczny będzie musiał dokonać płatności w terminie do 14 dni. Na stronie 2 odcinka „C”: "7 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni", po wyrazie "wystawienia" dodaje się wyrazy "albo doręczenia". Czyli tutaj minister wydłużył obowiązujący termin z obowiązujących dotychczas 7 dni właśnie do 14. Po tym terminie sprawa zostaje skierowana do sądu bez względu na fakt, iż kierowca deklaruje dokonanie wpłaty. Zmiana dotyczy mandatów np. za nieprawidłowe parkowanie, czy wykroczenia zarejestrowane fotoradarem.

Czy - wobec wydłużenia terminu płatności mandatów - sądy będą miały mniej pracy - jak to uzasadniano? (jm)