Legislacja

„Lex Uber” w Senacie

29 kwietnia 2019

„Lex Uber” w Senacie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

„Lex Uber”- procedowanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw: w trakcie nocnych obrad, na 80. posiedzeniu Sejmu RP, już 26 kwietnia br. zostało przeprowadzone trzecie głosowanie i projekt uchwalono. Wynik: 231 posłów za, 9 przeciw, 171 wstrzymało się. Uchwalony tekst został przesłany do Senatu RP. Tu termin dalszego procedowania zaplanowano na czas trwania 78. posiedzenia, które odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 maja br.

Zgodnie z nowelą przepisów ustawy o transporcie drogowym przewóz osób będzie mógł być prowadzony jedynie przez kierowców z licencją taksówkarską i w oznakowanych samochodach. Wszystkich przewoźników będą obowiązywały jednakowe zasady, rygory i obowiązki, w tym obowiązek zdobycia licencji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego upoważniającą do zarobkowego przewozu osób. Świadczenie usługi taxi zostanie wpisane do dowodu rejestracyjnego. - I to niezależnie czy auto zamówimy przez aplikację, przez telefon, czy bezpośrednio z postoju - mówił minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk. Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego dotyczącego pośrednictwa przy przewozie osób przedsiębiorca będzie musiał dołączyć informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo przedstawić numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Dostęp do zawodu ma być łatwiejszy, np. zniesiony ma zostać obowiązek egzaminów z topografii, o takiej możliwości zdecydują samorządy. Ustawa dopuszcza stosowanie aplikacji mobilnej. W ten sposób ma zostać zlikwidowana istniejąca „szara strefa” w zakresie przewozu osób oraz zdecydowanie poprawione bezpieczeństwo pasażerów.

Część ekspertów podkreśla, iż takie rozwiązania to regulacje, które poszły za daleko. Obawiają się ograniczenia oferty przewozowej dla pasażerów (ze strony kierowców, którzy wykonywali przewóz osób dorabiając np. 20 godzin tygodniowo).

Przepisy mają obowiązywać w 2020 r. Tymczasem uchwalona ustawa trafiła do Senatu RP, który jej procedowanie przewidział w porządku obrad 78. posiedzenia, które odbędzie się w dniach 8, 9 i 10 maja br. (jm)