Legislacja

Nowe znaki drogowe po konsultacjach

29 kwietnia 2019

Nowe znaki drogowe po konsultacjach
Rządowe Centrum Legislacji. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych [kliknij]

Zakończone zostały uzgodnienia i konsultacji publiczne projektu rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Przygotowany przez resort infrastruktury akt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53 i 60). Przypomnijmy projekt dotyczący wprowadzenia nowych znaków (D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” i D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości”) do oznaczenia odcinkowych pomiarów prędkości opublikowany został w pierwszych dniach lutego br.

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało właśnie „Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania” dotyczący projektowanego rozporządzenia. Opiniowało trzydzieści podmiotów. Uwagi zgłosiły: Instytut Dróg i Mostów, Instytut Transportu Samochodowego, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Stowarzyszenie Klub Inżynierii Ruchu KLIR i inne. Uwagi nie zostały uwzględnione. Projekt rozporządzenia był przedmiotem posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – Komisja uzgodniła projekt rozporządzenia.

Projekt po podpisie ministra zostanie opublikowany. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Znaki D-51 z tabliczką tekstową, oznaczające odcinkową automatyczną kontrolę prędkości, zostaną zastąpione znakami D-51a i D-51b w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. (jm)