Legislacja

Opublikowano rozporządzenie ws. minimalnych: wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2021 r.

17 września 2020

Opublikowano rozporządzenie ws. minimalnych: wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2021 r.
Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 1596. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. [kliknij]

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę to 2800 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 18,30 zł. Rozporządzenie już jest opublikowane w Dzienniku Ustaw.

W dniu wczorajszym – 16. września 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycja 1596 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. I tak na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zarządzono, iż od dnia 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2800 zł. Także od pierwszego dnia przyszłego roku ustalono minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.