Legislacja

Posłowie uchwalili legalną kontrolę trzeźwości pracowników

9 grudnia 2022

Posłowie uchwalili legalną kontrolę trzeźwości pracowników
W oparciu o przepisy procedowanej ustawy - o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, możliwe będzie np. dokonywanie kontroli trzeźwości wszystkich pracowników korzystających w firmach z pojazdów służbowych [kliknij] (fot. PIXABAY)

Posłowie na swoim 67. posiedzeniu uchwalili rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy m.in. prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Kolejny etap procedowania w Senacie RP.

1 grudnia br. na 67. posiedzeniu Sejmu RP uchwalono - 430 głosów ZA, 12 PRZECIW, nikt nie wstrzymał się - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Zaproponowane zapisy ustawowe upoważniają pracodawców do legalnego kontrolowania trzeźwości pracowników (zarówno tych zatrudnionych na umowę o pracę, jak i tych korzystających z innych form np. umowy o dzieło, czy samozatrudnienie). Pracodawca dokonując takiej kontroli trzeźwości będzie już miał ustawową podstawę prawną. Nie będzie jednak zobowiązany do prowadzenia takich kontroli. Inaczej regulowane będą kwestie zakresu osób objętych takimi działaniami. Np. w układzie zbiorowym w opisie konkretnego stanowiska itd. Indywidualnie kwestie będą regulowane w zależności od branży. W dzisiejszym stanie prawnym nie jest to możliwe. Jedyną możliwością jest zgoda kontrolowanego. Jak wielokrotnie wskazywano ta luka prawna powoduje szczególnie niebezpieczne sytuacje szczególnie w przypadkach kierowców zawodowych np. komunikacji miejskiej. Dla przykładu właśnie zapadł wyrok w sprawie wypadku autobusu w Warszawie (czerwiec 2020 r. zginęła jedna osoba, 22 ranne), którego prowadzący był pod wpływem amfetaminy. Stołeczny sąd skazał Tomasza U. na 7 lat pozbawienia wolności też orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (wyrok nie jest jeszcze prawomocny). Wobec tej tragedii przedstawiciele przewoźników skierowali do premiera pismo, iż nadal nie mają możliwości legalnych kontroli kierowców, apelowali o ustawowe uregulowanie tej tak ważnej dla bezpieczeństwa kwestii.

Uchwalona ustawa została przesłana do dalszego procedowania w Senacie RP [kliknij]. Czy Senatorowie także będą tak zgodni? Zmiany w Kodeksie pracy mają obowiązywać 14. dni lub 3 miesiące od ogłoszenia, czyli już w 2023 r. Zmiany wprowadzone będą ok. Kodeksu pracy, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; o Policji; o Straży Granicznej; o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i inne. (jm)