Legislacja

Priorytetem przy nasadzeniach drzew i krzewów powinno być bezpieczeństwo ruchu drogowego

27 sierpnia 2019

Priorytetem przy nasadzeniach drzew i krzewów powinno być bezpieczeństwo ruchu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak twierdzą eksperci jedną z recept na ratowanie ginących owadów jest pozostawianie nieskoszonej części pasa ruchu drogowego wzdłuż dróg, drugą natomiast jest nasadzanie miododajnych drzew i krzewów (miododajne lipy, jawory i jarzębiny czy zasianie koniczyny), szczególnie wzdłuż dróg lokalnych. Resort infrastruktury przypomina, że to do zarządców dróg publicznych należy utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym także sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, a także przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

Odpowiedzialność zarządców dróg. - Zatem decyzja o sposobie i zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz gatunkach roślin lokalizowanych w pasach dróg publicznych leży po stronie odpowiednich zarządców dróg. Takie podejście wynika m.in. ze różnicowania klimatycznego kraju, które uniemożliwiałoby określenie jednolitych standardów w formie przepisów prawa - informuje resort.

Stanowisko resortu infrastruktury. Równocześnie ministerstwo popiera każdą inicjatywę zmierzającą do poprawy jakości flory i fauny w Polsce – to ważna deklaracja. Jest tu pewne „ale”. Dotyczy ono priorytetu działań resortu czyli dbałości o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. - Stąd istotne jest aby nasadzenia nowych drzew nie powodowały niszczenia konstrukcji nawierzchni drogi oraz nie przyczyniały się do zwiększenia ryzyka zderzenia czołowego pojazdu z drzewem. Zatem w pasach dróg publicznych powinny być sadzone gatunki drzew o zwartej koronie i zwięzłym systemie korzeniowym, w odległości od krawędzi jezdni pozwalającej na zachowanie niezbędnej strefy bezpieczeństwa. W przypadku nasadzeń krzewów istotną rolę odgrywa spełnienie warunków widoczności, w szczególności na łukach kołowych w planie jak i przy wjeżdżaniu na drogę na skrzyżowaniu lub zjeździe. Należy mieć bowiem na uwadze fakt, że roślinność w pasie drogowym w całym okresie wegetacji rozrasta się, stopniowo ingerując w konstrukcję nawierzchni i skrajnię drogi.

- Podsumowując, priorytetem przy doborze gatunków roślin sadzonych w pasach dróg publicznych oraz przy określaniu sposobu i zakresu utrzymania roślinności powinno być zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w drugiej kolejności ich znaczenie jako bazy pożytkowej, z której mogą korzystać owady – podsumował Rafał Weber w imieniu ministra infrastruktury. (jm)