Przegląd prasy

Autostrady finiszują?

27 sierpnia 2019

Autostrady finiszują?
Józef Lassota, poseł na Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz)

Według danych GDDKiA, od 2017 do pierwszej połowy 2019 roku nie oddano do użytku w naszym kraju ani jednego odcinka autostrad! - pisał poseł Józef Lassota w swojej interpelacji zaadresowanej do ministra infrastruktury. I pytał o formalną i rzeczywistą sytuację, jeżeli chodzi o realizację bieżących kontraktów na budowę autostrad w Polsce. Resort wyjaśnia i podsumowuje: - Dane pokazują, że odcinków autostrad będzie oddawanych coraz mniej, ponieważ zakończyliśmy już budowę praktycznie wszystkich autostrad w Polsce, zgodnie z obowiązującą wersją rozporządzenia Rady Ministrów.

Zrealizowane i realizowane inwestycje drogowe. W imieniu resortu wyjaśnia sekretarz stanu Rafał Weber. Porównuje okres lat 2008-2011 – jak przywołuje wówczas do ruchu oddano 837 km autostrad i dróg ekspresowych i okres 2016-2019 tu do użytkowania ma być oddanych ponad 1150 km autostrad i dróg ekspresowych. I szczegółowo: - W odniesieniu do zarzutu dotyczącego braku oddania w latach 2017-2019 (do końca lipca 2019 r.) odcinków nowych autostrad uprzejmie wyjaśniam, że wynika to wprost w faktu ukończenia w dużej mierze zdefiniowanych połączeń autostradowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych z dnia 15 maja 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 741) w Polsce należy wybudować około: 2 000 km autostrad, 5 650 km dróg ekspresowych. Obecnie wybudowanych zostało już 1 674 km autostrad, co oznacza że zakończono prawie 84% sieci wszystkich autostrad. W maju 2019 r. zakończono budowę prawie 5 km odcinka A1 - odc. G: węzeł Blachownia - węzeł Zawodzie, który z uwagi na brak powiązań nie został jeszcze dopuszczony do ruchu. W sierpniu br. oddaliśmy kolejne dwa odcinki A1 odc. H: węzeł Zawodzie - węzeł Woźniki oraz odc. I: węzeł Woźniki - węzeł Pyrzowice - łącznie 32 km. W budowie mamy obecnie 116,7 km autostrad a w przetargu 22 km autostrad. W tym roku ogłosimy przetarg na 37,5 km a w 2020 r. ogłosimy przetarg na 111,6 km autostrad. W praktyce oznacza to, że w przyszłej perspektywie UE pozostanie nam do zbudowania już tylko jeden odcinek autostrady o długości 32 km - przetarg chcemy ogłosić najpóźniej w 2021 r. i tym samym do 2025 r. powinny zostać zbudowane wszystkie odcinki autostrad w Polsce.

Dalsze inwestycje. Podsumowując minister konkluduje stwierdzając, że oddawanych odcinków autostrad będzie coraz mniej. Powód? - Ponieważ zakończyliśmy już budowę praktycznie wszystkich autostrad w Polsce, zgodnie z obowiązującą wersją ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Obecnie żaden kontrakt na budowę odcinka autostrady nie jest zagrożony. Dla odc. F autostrady A1 realizowanego w ramach ciągu Pyrzowice - Częstochowa, dla którego w kwietniu br. GDDKiA rozwiązała umowę z wykonawcą - konsorcjum firm: Salini Polska Sp. z o.o., Salini Impregilo S.P.A, Todini Costruzioni Generali S.P.A., z przyczyn leżących po jego stronie, w dniu 24 lipca 2019 r. została podpisana umowa z nowym wykonawcą na prace zabezpieczające ciąg główny. 2 sierpnia 2019 r. ogłoszono przetarg na realizację prac wykończeniowych, głównie dotyczących elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem jest jak najszybsze dokończenie głównego ciągu A1 jeszcze w tym roku.

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 przewidziano do wydania 135 mld zł. - Obecnie w ramach realizowanych umów kontrakty na roboty budowlane opiewają łącznie na ok. 54 mld zł, kiedy dodamy do tego już udostępnione trasy realizowane od 2014 r. to kwota ta przekracza 70 mld zł - mówił Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA całkiem niedawno - bo 2 lipca br. (jm)