Ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w konkursie o nagrodę ministra

27 sierpnia 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie o nagrodę ministra
Regulamin konkursu o Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019 Nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019 (grafika Ministerstwo Infrastruktury)

Komunikat: Ministerstwo Infrastruktury już po raz drugi zaprasza polskie miasta i gminy do udziału w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury w polskiej kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT 2019).

Kampania ETZT trwa od 16 do 22 września każdego roku. Ma na celu promowanie zrównoważonego transportu w miastach i gminach oraz zmianę zachowań mieszkańców. W 2019 roku hasło kampanii - „Bezpieczny ruch pieszy i rowerowy” - kładzie nacisk na aktywne środki transportu indywidualnego oraz korzyści, jakie mogą one przynieść naszemu zdrowiu i środowisku. Slogan „Chodź z nami!” zachęca do aktywności i przełamania codziennej rutyny siedzącego trybu życia, zwłaszcza podczas codziennych podróży, przyczyniając się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców.

Celem konkursu jest nagrodzenie polskich miast i gmin oraz grup ludzi, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, instytucji badawczych/dydaktycznych, władz lokalnych/krajowych, instytucji publicznych i przedsiębiorstw publicznych/prywatnych za inicjatywy podejmowane w ramach tegorocznej kampanii ETZT. Nagrody Ministra w kampanii ETZT mają charakter honorowy i będą przyznawane w 4 kategoriach konkursowych:

1. nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną - dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 000);

2. nagroda ETZT za najlepszą kampanię lokalną - dla małego miasta/gminy (poniżej 50 000 mieszkańców);

3. nagroda ETZT za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność - dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego.

4. wyróżnienie ETZT dla najbardziej aktywnego województwa.

Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz wzory formularzy konkursowych określa Regulamin. Właściwe formularze konkursu oraz data rozpoczęcia i zakończenia ich przysyłania zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie późniejszym.

Zachęcamy do rejestracji uczestnictwa w kampanii ETZT 2019 na stronie www. http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=pl oraz do udziału w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury!