Legislacja

Ratownik medyczny na motocyklu trafił do ustawy

7 listopada 2022

Ratownik medyczny na motocyklu trafił do ustawy
Pierwsze motocyklowe ambulanse pojawił się w Polsce w 2002 r. Obecnie w naszym kraju nie funkcjonują przepisy dopuszczające działanie motoambulansu, ale są one obchodzone poprzez umieszczenie pojazdu w systemie jako pilota karetki. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Trwają konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw [(UD396) [kliknij]). Wśród zmian propozycja odrębnego rodzaju zespołów ratownictwa medycznego - motocykli ratunkowych. Ten nowy ZRM ma wejść w skład całego systemu, a co za tym idzie ma otrzymać osobne finansowanie w ramach umów z NFZ.

Autorzy projektu - Ministerstwo Zdrowia - oceniają, iż projekt ustawy przyczyni się do poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych w rodzaju ratownictwo medyczne wraz z uruchomieniem motocyklowych jednostek ratowniczych i dyspozytorni medycznych. Informują: - Usankcjonowania wymaga także obecność motocykli ratunkowych w systemie PRM. Pomimo, że ZRM wyposażone w ambulans są już obecnie wspierane przez motocykle ratunkowe, to ich status prawny, a także sposób ich finansowania pozostaje nieuregulowany. (…) Motocykle ratunkowe, które dotychczas były składową wybranych zespołów wyposażonych w ambulanse, będą stanowiły odrębny rodzaj zespołów ratownictwa medycznego, który będzie jednym z elementów wojewódzkiego planu działania systemu PRM i oddzielnym produktem do sfinansowania w ramach umów zawieranych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia. Motocyklowa jednostka ratownicza docierać będzie do pacjentów znajdujących się w miejscach, do których ambulans nie może dojechać, np. w miejscu, w którym odbywa się zgromadzenie. Odnosi się to również do terenów trudno dostępnych, w szczególności ze względu na ukształtowanie terenu czy też słabą jakość dróg, jak również do miast o dużym natężeniu ruchu, gdzie ambulans nie ma możliwości dojechania bądź dojazd byłby znacznie wydłużony. Motocykl ratunkowy będzie prowadzony przez osobę uprawnioną do medycznych czynności ratunkowych, wyposażony zostanie w niezbędne leki i wyroby medyczne, a także w sprzęt do obsługi SWD PRM. Motocyklowe jednostki ratownicze będą również wchodziły w skład jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Liczbę zespołów motocyklowych szacuje się maksymalnie na jeden na każde rozpoczęte 400 tys. mieszkańców województwa, a czas działania tych jednostek to okres od dnia 1 maja do dnia 30 września, przez 12 godzin w ciągu jednej doby. Osoba tworząca motocyklową jednostkę ratowniczą, będzie zatrudniania na takich samych zasadach, jak inne osoby wchodzące w skład ZRM. W okresie październik-kwiecień, a więc poza okresem aktywności zespołów motocyklowych – osoby te będą mogły wchodzić w skład podstawowych lub specjalistycznych ZRM. Ich wynagrodzenie w tym okresie będzie wypłacane ze stawki na ZRM specjalistyczny lub podstawowy.”

Jesteśmy zgodni, że wprowadzenie motocykli do systemu ratownictwa medycznego to dobry pomysł. Przypomnijmy - obecnie w Polsce nie funkcjonują przepisy dopuszczające działanie motoambulansu, ale są one obchodzone poprzez umieszczenie pojazdu w systemie jako pilota karetki. Konsultacje projektu zostaną zakończone ok. 20 listopada br. (jm)