Legislacja

Resort o możliwości dofinansowania zakupu pojazdu szkoleniowego

10 września 2016

085fbd50d5c829750a07415b42a6d60171491c3e

I mamy stanowisko resortu rozwoju w sprawie możliwości dofinansowania zakupu samochodów przez ośrodki szkolenia kierowców.Przypomnijmy - w ślad za wcześniejszymi informacjami - posłanka Barbara Bartuś złożyła (pierwotnie do ministra infrastruktury) interpelację (nr 5130) właśnie w tej sprawie. Odpowiedzi udzielił Paweł Chorąży podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. W zaprezentowanym stanowisku resort po pierwsze podkreślił, iż wspiera podmioty prowadzące działalność gospodarczą na trenie Polski. Te działania to m.inn.: wprowadzanie korzystnych rozwiązań legislacyjnych, ale także koordynacja wsparcia działalności ze środków pomocowych UE. Te ostatnie niestety ograniczone. Obowiązujące procedury prawo decyzji o przyznawaniu dofinansowania przyznają powołanym w tym celom instytucją, które przy udziale ekspertówdokonują oceny przesłanek składanych projektów. I tu znajdujemy sedno odpowiedzi: “inwestycje, do których nawiązuje Pani Poseł, mają charakter odtworzeniowy, stąd też trudno im jest konkurować pod kątem innowacyjności z innymi zgłaszanymi projektami. Z tego względu dofinansowania prowadzonej działalności ośrodki ruchu drogowego (pisownia oryginalna) powinny szukać przede wszystkim w pozadotacyjnych źródłach wsparcia” - ocenia resort. I wyjaśnia szczegółowo: “Na przytoczenie w tym zakresie zasługiwać mogą realizowane przy wsparciu środków unijnych programy, w ramach których wybrane banki komercyjne oraz producenci oferują przedsiębiorcom dofinasowanie kupna nowego samochodu czy też preferencyjne pożyczki udzielane w ramach tzw. instrumentów finansowych (np. inicjatywa Jeremie realizowana w części województw naszego kraju).”

O wskazanym programie znaleźliśmy następującą informację: JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to nowa inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia powołana w 2007 r. przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. JEREMIE to mechanizm, którego działanie odchodzi od tradycyjnego dotacyjnego wsparcia na rzecz mechanizmu odnawialnego (rewolwingowego) (kredyty, pożyczki oraz poręczenia dla firm a także inne instrumenty kapitałowe). Jej ideą jest ułatwienie dostępu do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Pełna informacja dostępna na oficjalnej stronie projektu - http://www.jeremie.com.pl/mazowieckie/o-jeremie/ Niestety nie jest on dostępny w całym kraju.

Na drugie z zadanych pytań tzn. czy Ministerstwo widzi potrzebę pomocy prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie ośrodków szkolenia kierowców? Odpowiedzi nie ma.

eb6763095688742b3ea12d3f0de4e88ec2e2b121

(546-26 fot. Jola Michasiewicz oraz 546-25 grafika www.jeremie.pl )

Słowa kluczowe pojazdy szkoleniowe Sejm RP