Legislacja

Termin CEPiK 2.0 „jest generalnie nierealny”

12 września 2016

78dcd01835d29b953bb77dce7cf5ad6e0d46f068

Jak informowaliśmy w dniu 12 września odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad analizowano stan realizacji CEPiK 2.0. Przypomnijmy - Ministerstwo Cyfryzacji zleciło audyt zarówno na etapie planowania jak i realizacji projektu. Zespół audytorów “wskazuje jednoznacznie bardzo wysokie ryzyko nieudanego wdrożenia produkcyjnego w zakładanym terminie” (1.1.2017 - red.). Postanowiono: “Na przełomie września i października resort cyfryzacji (wraz z innymi podmiotami rządowymi zaangażowanymi w CEPIK 2.0) ma przygotować i przedstawić KWRiST nowy harmonogram wdrożenia. - “Jasnym jest dla nas, że termin który na dzień dzisiejszy jest zapisany w ustawie wydaje się, że jest generalnie nierealny ze względu na grożącą destabilizację po stronie użytkowników tego systemu” - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Piotr Woźny (fot.).

(546-88 fot. Ministerstwo Cyfryzacji)