Legislacja

Zmiany w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym

10 września 2016

ed31c06c57dd073a3810347cf929872021d65a0f

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok - z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. - termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów.

O rok później wejdzie w życie m.in. przepis, zgodnie z którym rekompensatę otrzymywać będą wyłącznie przewoźnicy, z którymi organizatorzy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, zawarli umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a nie jak do tej pory wszyscy przewoźnicy stosujący ulgi ustawowe. Ustawa przewiduje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej będą mogły ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. Do tej samej daty zachowają ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych. Sejm uchwalił ustawę 21 lipca 2016 r. 18 sierpnia br. podpisał ją prezydent.

W dniu 8 września br. poseł Kazimierz Moskal złożył interpelacje nr 6017 w sprawie propozycji zmian prawnych dotyczących właśnie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tymczasem jej treść nie jest znana. (546-87 fot. Jola Michasiewicz)