Legislacja

Resort wyznaczył członków zespołu doradczego

19 września 2016

28e1868997ea0a456190829973c9eb337f356019

W Warszawie, w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Przypomnijmy - zespół został powołany zarządzeniem ministra nr 35 z dnia 4 sierpnia 2016 r. W skład zespołu wchodzi 11 osób. Nasza redakcja poprosiła rzecznika resortu o szczegółowe informacje, na które czekamy i które opublikujemy natychmiast po ich otrzymaniu. Wkład zespołu powołani zostali: Krzysztof Bandos, prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Dariusz Chyćko; prezes Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów Kandydatów na Kierowców i Kierowców, egzaminator WORD Lublin; Wojciech Pasieczny, wiceprzewodniczący Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM, Henryk Radomski, b. prezes obecnie wiceprezes KSE, egzaminator WORD Olsztyn; Roman Stencel, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK; Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK; Jan Szymczak, sekretarz PFSSK, prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców Regionu Sieradz; Krzysztof Tomczak – wiceprezes KSE, egzaminator WORD Katowice, Jan Zdziarstek, właściciel Olsztyńskiego Centrum Kształcenia – Nauka Jazdy. Gospodarzami spotkania był wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit oraz Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego MIiB, zgodnie z zarządzeniem – przewodniczący zespołu. Obecni byli także pracownicy departamentu, którym przypadła funkcja zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza zespołu. Kolejne posiedzenie zostało zaplanowane na dzień 10 października br.

 

c9420932d7ea9ee7472026387768c73be652e495

(547-80 fot. OIGOSK oraz 547-80a PFSSK)