Legislacja

Senat debatował nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym

18 października 2019

Senat debatował nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym
17.10.2019. 85. posiedzenie Senatu RP (fot. Kancelaria Senatu – Michał Józefaciuk)

W dniu wczorajszym – 17 października 2019 r. – trwało (dzień trzeci) 85. posiedzenie Senatu RP IX kadencji. Senatorowie zgodnie z porządkiem obrad debatowali m.inn. nad ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Po uchwaleniu (odbędzie się w dniu dzisiejszym) bez poprawek ustawa zostanie przesłana bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta RP.

W trakcie obrad trzeciego dnia 85. posiedzenia Senatu RP izba rozpatrzyła ustawę z dnia 16 października o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przypomnijmy, iż ten tak oczekiwany projekt rządowy został uchwalony w Sejmie w dniu wczorajszym. Nowela ma zapewnić krótszy czas przejazdu służb ratowniczych do poszkodowanych. W tym celu wprowadza do przepisów tzw. korytarz życia i jazdy „na suwak”, co powinno zmniejszyć zatory drogowe i poprawić bezpieczeństwo przy wykonywaniu manewru zmiany pasa ruchu. W razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z 2 pasami ruchu w tym samym kierunku będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Na jezdni z więcej niż 2 pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie musiał zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą zobowiązani zjechać jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów – poinformowała Kancelaria Senatu RP.

Jak relacjonował jeden z portali informacyjnych „senatorowie odkryli mankament przepisów, które wprowadzą obowiązkową jazdę na suwak. W jednym przypadku suwak nie będzie obowiązkowy”. Problem dotyczy sytuacji, gdy liczba pasów ruchu zmniejsza się, bo na jednym z nich pojawia się buspas. Tu senator Jan Czerwiński pytał, czy nie powinno być to w ustawie uregulowane. Wyjaśnienia dokonał Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, informując, iż „regulacja nie obejmuje buspasów”. Gdyby wyjaśnienie nie zostało przez senatorów przyjęte, ustawa z poprawką musiałaby wrócić do Sejmu, ten w swojej VIII kadencji zakończył prace, czyli akt musiałby być procedowany od początku już jako nowa ustawa.

Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Infrastruktury. Także 17 października odbyło się jej posiedzenie. Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

Jak informuje Kancelaria Senatu RP - W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym – komisja wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek [druk nr 1325A – przypis red.] – głosowanie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia – czyli w dniu dzisiejszym - 18.10.br. (jm)

Senat RP. Druki nr 1325 oraz 1235A - https://www.senat.gov.pl/prace/senat/druki/