Legislacja

Senat przyjął (bez poprawek) ustawę o elektromobilności

22 stycznia 2018

Senat przyjął (bez poprawek) ustawę o elektromobilności
54. posiedzenie Senatu RP - 19 stycznia 2018 r. - Stenogram (kliknij) (fot. Senat RP/M. Józefaciuk)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych bez uwag przyjęta w Senacie RP. Jak informowaliśmy - projekt rządowy został uchwalony w dniu 11 stycznia na 56. Posiedzeniu Sejmu RP. Do Senatu została przekazana w dniu 12 stycznia. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływał w dniu 11 lutego. Tymczasem już 12 stycznia marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Posiedzenie Komisji odbyło się 16 stycznia, zakończyło wnioskiem o przyjęcie bez poprawek (druk nr 706A). I ten właśnie wniosek na posiedzeniu Senatu przedstawił sprawozdawca senator Grzegorz Peczkis. W dniu 19 stycznia br. Senat bez poprawek przyjął ustawę. Za głosowało 61. senatorów, 27. było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta. W życie ma wejść przed 1 lutego 2018 r. (jm)