Legislacja

Ułatwienia budowy infrastruktury przy drogach

15 listopada 2016

6b84a1f1f70bb81dce099f951c3547f701d3b6b4

(550-73 fot. J. Michasiewicz)

Do Kancelarii Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013). Dotyczy wprowadzenia możliwości przekazywania przez samorządy środków finansowych na realizację inwestycji przy drogach krajowych np. budowę chodników czy ścieżek rowerowych oraz wprowadzenia możliwości wydawania, rozpowszechniania lub rekomendowania przez ministra właściwego do spraw transportu wzorców i standardów dotyczących przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania lub ochrony tych dróg. Projekt skierowano do 1. Czytania w komisjach: Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.