Legislacja

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych uchwalona

24 października 2018

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych uchwalona
Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Infrastruktury (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz) [kliknij]

W dniu wczorajszym na 70. posiedzeniu Sejmu RP bieżącej kadencji odbyło się drugie i trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Ostatecznie za uchwaleniem ustawy głosowało 254 posłów, przeciw było 51, a 121 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Projekt dotyczy wprowadzenia zmian w sposobie i zakresie finansowania inwestycji na drogach publicznych, zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W drugim czytaniu projekt ponownie skierowano do Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania.

Projekt ustawy powołującej Fundusz Dróg Samorządowych wpłynął do Sejmu 25 września br. 3 października odbyło się jego pierwsze czytanie. Następnie odbywała się praca w komisjach. 9. października przyjęto sprawozdanie komisji. 23. nad projektem ustawy w drugim i trzecim czytaniu pracował Sejm. - Rekomenduję dalsze prace nad bardzo ważnym, potrzebnym instrumentem, jakim będzie Fundusz Dróg Samorządowych. To rozwiązanie jest bardzo oczekiwane przez samorządy - mówił sprawozdawca komisji, poseł Bogdan Rzońca. Poseł Cezary Grabarczyk powiedział: - Ustawa dzieli samorządy na lepsze i gorsze. Dlatego m.inn. proponujemy zmianę tytułu ustawy, (…) żeby tytuł brzmiał: O Funduszu wybranych dróg samorządowych. Dlaczego? Dlatego, że w art. 4 w ust. 7 przewidzieliście państwo, iż ustawy tej nie stosuje się do dróg publicznych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą Wojewody lub Sejmiku Województwa. A dlaczego? Te miasta są gorsze? Te gminy są gorsze? Mieszkańcy tych miast są gorsi? (…). Kolejny mówca posiedzenia plenarnego, poseł Mirosław Suchoń stwierdził: - W projekcie nic się nie zmieniło. Dalej mamy do czynienia z nietransparentnym sposobem podziału środków, mamy specjalne uprawnienia dla premiera, które w żaden sposób nie wpisują się w standardy państwa prawa, mamy z kolei dyskryminację części ośrodków miejskich (…). Te i inne poprawki zostały zgłoszone. Poseł sprawozdawca Bogdan Rzońca podsumowywał wystąpienia i ocenę ustawy: - To jest świetny pomysł, który pozostanie instrumentem finansowania dla samorządów na długie lata. W ramach dyskusji głos zabrał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyjaśniając zagadnienia związane z Funduszem Dróg Samorządowych w części dotyczącej dróg obronnych.

Ostatecznie projekt ponownie został skierowany do komisji w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisje pracowały tego samego dnia, przyjęły część (20 punków poprawek) zgłoszonych poprawek oraz stosowne sprawozdanie (druk 2898A). Komisja poprawki rozpatrzyła i przygotowała kolejne sprawozdanie.

- Jesteśmy przekonani, że Fundusz Dróg Samorządowych zmieni stan dróg samorządowych w Polsce. Przede wszystkim poprawi ich bezpieczeństwo – podsumował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Ostatecznie - w godzinach późnych wieczornych odbyło się głosowanie nad poprawkami (odrzucono 19. poprawek) oraz nad ustawą - za jej uchwaleniem głosowało 254 posłów, przeciw było 51, a 121 wstrzymało się od głosu.

Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. (jm)