Legislacja

Senatorowie rekomendują przepis dotyczący trójkołowców

24 października 2018

Senatorowie rekomendują przepis dotyczący trójkołowców
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Trzy tygodnie wcześniej (2.10.2018) pisaliśmy o zgodzie w sprawie trójkołowców, posłowie poparli propozycję zmiany ustawy o kierujących pojazdami dającej nowe uprawnienia kierowcom posiadającym prawo jazdy kat. B (co najmniej od trzech lat), tak aby mogli prowadzić trójkołowe motocykle. Za przyjęciem ustawy głosowało 424 posłów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego kierowcami każdego typu motocykli trójkołowych mogą być wyłącznie posiadacze prawa jazdy kat. A, motocykli o mocy do 15 kW posiadacze prawa jazdy kat. A1 i A2 (pod warunkiem ukończonych 21. lat). Dodajmy także, iż posiadacze prawa jazdy kat. B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 (pod warunkiem posiadania uprawnień od co najmniej 3 lat). Ustawa trafiła do Senatu i tu trafiła do Komisji Infrastruktury. Właśnie w dniu wczorajszym senatorowie na posiedzeniu tej komisji – bez poprawek – uchwalili rekomendację ustawy.

W posiedzeniu komisji uczestniczył wiceminister Marek Chodkiewicz, który informował, iż właśnie o taką możliwość stara się około 600 osób. Podkreślił, iż przepisy są bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnością, którzy nie mogą zdać egzaminu na kat. A. Podkreślano także wzrastającą popularność tych pojazdów, a to zdecydowanie pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki. Mówiono o ekologii, emisji spalin i korkach.

Najbliższe posiedzenie Senatu RP - 65. przewidziano na dni 26, 27 i 28 października br. (jm)