Legislacja

W niedzielę zmiana czasu

27 października 2023

W niedzielę zmiana czasu
(fot. PIXABAY)

W najbliższy weekend, w nocy z soboty na niedzielę (28-29 października), zmieniamy czas z letniego na zimowy. 28 października nad ranem wskazówki zegarów cofniemy z godz. 3:00 na godz. 2:00, która będzie godziną początkową czasu środkowoeuropejskiego. Poprzez to będziemy spali godzinę dłużej. Do czasu letniego wrócimy pod koniec marca.

Zmiany czasu obowiązują od 1977 r. Od kilu lat trwa ożywiona debata nad ewentualnym zniesieniem tych regulacji. We wrześniu 2018 r. został przestawiony projekt zmiany dyrektywy w sprawie zniesienia zmian czasu w Europie. Państwa członkowskie nie wykazują w tym zakresie jednomyślności. W Komisji Europejskiej trwają prace nad kontynuowaniem regulacji do 2026 r. Tymczasem jednak utknęły.

Przejście z czasu letniego na zimowy nie jest zawsze tym samym dniem, zawsze jest to ostatni weekend października i jego niedziela, tę datę w Polsce wskazuje stosowne rozporządzenie Dziś obowiązującym aktem w tym zakresie jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2022-2026 (2022.539) [kliknij].

Na letni czas środkowoeuropejski przejdziemy dnia 31 marca 2024 r. (jm)