Przegląd prasy

Edukacja i profilaktyka szansą BRD II

27 października 2023

Edukacja i profilaktyka szansą BRD II
(fot. ITD)

Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego. Warszawa 26 października 2023 r. Konferencja pt. „Edukacja i profilaktyka szansą BRD II” (fot. ITD)

W GITD odbyło się wstępne podsumowanie projektu edukacyjno-informacyjnego „Bezpieczna Szkoła Krokodyla Tirka”. Dyskutowano o kwestiach skuteczności edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa. Analizowano jak kształtować kulturę na drodze, przeprowadzać quizy tematyczne, wskazywano na tak ważny element jak rozmowa z dyrekcją szkół oraz przedszkoli. Podsumowanie oczywiste: edukacja i profilaktyka szansą BRD II”.

W dniu wczorajszym (26 października) w Warszawie Generalna Inspekcja Transportu Drogowego zorganizowała konferencję pt. „Edukacja i profilaktyka szansą BRD II”. Była to kontynuacja konferencji zorganizowanej w czerwcu br., w trakcie której zainaugurowano nowa odsłonę „Bezpiecznej Szkoły Krokodyla Tirka”. W wydarzeniu wzięli udział eksperci brd, ale również główni odbiorcy projektu - uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych, nauczyciele, opiekunowie i dyrektorzy placówek. Tematem przewodnim konferencji „Edukacja i profilaktyka szansą BRD II”, zorganizowanej w ramach realizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego projektu edukacyjno-informacyjnego „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”, była szeroko rozumiana edukacja z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Grono osób uczestniczących w spotkaniu jest duże. Są z nami eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego i przedstawiciele instytucji zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa, ale także najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego - i tu, na sali i ci, którzy łączą się online, ich nauczyciele i opiekunowie. A głównym tematem dzisiejszego spotkania jest edukacja - jeden z filarów brd - podkreślił, otwierając konferencję, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur. - Nowa odsłona „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka”, którą rozpoczęliśmy niespełna pięć miesięcy temu, jest dofinansowana z funduszy europejskich. Dzięki temu stworzyliśmy nowe możliwości edukacji oraz dotarliśmy z naszym projektem i wiedzą o brd do większej grupy odbiorców. Zakładaliśmy przeprowadzenie 250 lekcji brd dla klas 1-3 i oddziałów przedszkolnych, chcieliśmy przeszkolić 15 tys. dzieci. Projekt wciąż trwa i będzie realizowany do końca listopada, ale już przeprowadziliśmy 191 lekcji, w których uczestniczyło blisko 20 tys. dzieci. Dotarliśmy więc do większej, niż była zakładana, grupy odbiorców - zaznaczył Szef ITD.

Projekt to nie tylko lekcje w formule stacjonarnej i online, ale również m.in. pikniki edukacyjne i konkurs filmowy „Moja szkoła ambasadorem bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. W czasie wakacji odwiedziliśmy Kraków, Zakopane i Mielno. W piknikach wzięło udział około 9 tys. dzieci i ich opiekunów. Ale „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” to również konkursy. Na konkurs filmowy wpłynęło ponad 180 filmów - kontynuował mówca. - Wiele instytucji angażuje się w to, żeby edukować dzieci. Projektów jest coraz więcej i są coraz bardziej atrakcyjne. Dzięki nim dzieci zaczynają żyć bardziej świadomie. Istotne jest to, co my, jako instytucja, robimy, ale jeśli nie będzie wsparcia dzieci pod tym względem także od strony opiekunów, to proces ten nie będzie przebiegał łatwo. Poświęciliśmy dużo energii i sił, aby lekcje o bezpieczeństwie w ruchu drogowym były jak najbardziej przyjazne dzieciom i żeby nie była to tylko zabawa - mówiła Klaudia Podkalicka, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

O tym, jak dbać o bezpieczeństwo i promować zasady brd, rozmawiano w trakcie dwóch paneli tematycznych. W pierwszym „Realizacja projektów edukacyjnych a kształtowanie świadomości młodych uczestników ruchu drogowego” swoimi doświadczeniami podzielili się Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, Zastępca Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślak-Wilk, Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Mirosław Skubiszyński, rzecznik prasowy komendanta głównego PSP bryg. Karol Kierzkowski, Dorota Olszewska - Prezes Zarządu Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Natomiast w drugim „Kulturalnie i stylowo w drodze” o zachowaniach uczestników ruchu drogowego, ryzykach i zagrożeniach rozmawiali ekspert brd, biegły sądowy, Wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym - Wojciech Pasieczny, p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Klaudia Podkalicka, były funkcjonariusz Policji Sebastian Wątroba, podinsp. Małgorzata Sokołowska - influencerka „Z pamiętnika policjantki”, prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Kulesza.

O realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym dotyczących obszaru bezpieczeństwa, które są realizowane w Polsce przy wsparciu funduszy europejskich na przestrzeni ostatnich lat, mówiła zastępca dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych MFiPR Katarzyna Zielińska-Heitkötter.

Były nie tylko dyskusje, ale i duże emocje w trakcie konkursu „Wyścig wiedzy BRD”. O puchar i nagrody walczyły szkoły, które wcześniej brały udział w spotkaniach edukacyjnych w ramach „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka Tirka”. Zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Krzyszkowicach. Drugie zajęła Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie. Na podium znalazła się jako trzecia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie.

„Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu oszacowano na 7 500 000 zł (z czego 6 375 000,00 to dofinansowanie ze środków UE).

Żródło: GITD