Legislacja

W sprawie tzw. kilometrówki

21 kwietnia 2022

W sprawie tzw. kilometrówki
(fot. PEXELS)

Coraz częściej posłowie zgłaszają interpelacje w sprawie tzw. kilometrówki. Tym razem posłanka Monika Rosa pisze do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zwrotu kosztów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych [kliknij].

- Szanowny Panie Ministrze, w ostatnich dniach zwróciło się do mojego biura kilka osób z podobnym problemem, co skłoniło mnie do złożenia interpelacji w poniższej sprawie. Rosnący w Polsce wskaźnik inflacji powoduje wzrost cen wielu produktów i usług. Szeroko dyskutowanym tematem jest także wzrost cen paliwa. Problem ten dotyka w szczególności osób zmuszonych do częstego korzystania z transportu samochodowego, które muszą przeznaczać coraz większe środki finansowe na zapewnienie sobie możliwości przemieszczania się – czytamy w zagajeniu interpelacji Moniki Rosy.

Posłanka dokonała małej analizy i ocenia: - Najpopularniejsza stawka tzw. kilometrówki wynosi obecnie 0,8358 zł. Zdaniem ekspertów, biorąc pod uwagę tylko skalę inflacji, stawka powinna wynosić 1,14 zł. Obowiązująca stawka nie została zmieniona od 2007 roku. Również stawka diety przysługującej pracownikowi za każdy dzień wyjazdu służbowego nie uległa zmianie. Od 2013 roku dieta pełna wynosi 30 złotych, co jest kwotą niewspółmierną do obowiązujących w Polsce i stale rosnących cen żywności.

Od dłuższego czasu w przywołanej kwestii nie ma rozstrzygnięć: - Ministerstwo Infrastruktury w 2021 roku zapowiadało, że planuje zmiany w przepisach regulujących zasady zwrotu kosztów za korzystanie z prywatnych samochodów do celów służbowych. Do podwyższenia stawki kilometrówki wymagane jest porozumienie pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Finansów. Analizy dotyczące urealnienia stawki trwają już od kilku lat.

Konkludując prosi o odpowiedzi na pytania: Czy Ministerstwo Finansów doszło do porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie zmiany wysokości stawki tzw. kilometrówki? Czy ministerstwo prowadzi analizę kosztów ponoszonych przez pracowników korzystających z prywatnych samochodów do celów służbowych, które przewyższają otrzymywane przez nich zwroty kosztów?

Ciekawi jesteśmy odpowiedzi, a jeszcze bardziej działań legislacyjnych. (jm)