Legislacja

W szkołach średnich będzie obowiązkowy kurs pierwszej pomocy

15 czerwca 2022

W szkołach średnich będzie obowiązkowy kurs pierwszej pomocy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Od 1 września br. w szkołach średnich zostaną wprowadzone obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla uczniów tych placówek. Szkolenia mają być organizowane, ale także prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Taki przepis - jak zapowiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji - został umieszczony w projekcie ustawy o ochronie ludności.

Wczoraj podczas konferencji prasowej przedstawiciele rządu zaprezentowali założenia projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Minister Mariusz Kamiński informował, że zaprezentowana ustawa jest ważnym uzupełnieniem przyjętej ustawy o obronie Ojczyzny. W ramach powstającego Funduszu Ochrony Ludności pieniądze mają trafić również do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W oparciu o zasoby OSP ma powstać korpus ratowników medycznych - około 10 tys. ratowników. Projektowana ustawa przewiduje także wprowadzenie obowiązkowych, powadzonych przez licencjonowanych ratowników medycznych, kursów pierwszej pomocy dla młodzieży szkół średnich oraz modernizację Systemu Powiadamiania Ratunkowego (numer 112). - Celem tych kursów nie jest zdobycie teoretycznej wiedzy, ale nauka praktycznych umiejętności podtrzymywania i ratowania życia przez ogromną rzeszę młodych ludzi - powiedział minister M. Kamiński. Od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa wrócą do szkół najważniejsze elementy przysposobienia obronnego, wraz ze strzelaniem, wiedzą obronną i właśnie udzielaniem pierwszej pomocy.

Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej został zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. (jm)