Przegląd prasy

W WORD-zie o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego

16 marca 2017

W WORD-zie o niechronionych uczestnikach ruchu drogowego
Fot. KWP w Szczecinie

W siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Golisza w Szczecinie, odbyła się konferencja poświęcona problematyce bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie mł. insp. Jacek Cegieła i Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie - Cezary Tkaczyk.

KWP w Szczecinie reprezentował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie mgr Marek Jasztal i Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego mł. insp. Gerzegorz Sudakow. Podczas konferencji omówiony został stan bezpieczeństwa na drogach regionu ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem pieszych uczestników ruchu, działania podejmowane przez różne podmioty mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarach: analitycznym, edukacyjno-profilaktycznym i inżynierii drogowej. Takie spotkania są również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji na temat podejmowanych działań i stosowanych rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych.

Z policyjnych statystyka wynika, że w roku 2016 na drogach województwa zachodniopomorskiego doszło do 1332 wypadków, w których 149 osób zginęło, a 1608 zostało rannych. Sporą grupę ofiar stanowią piesi, których w ubiegłym roku zginęło 32, a 354 zostało rannych. Zmieniające się przepisy prawa, działania i inicjatywy podejmowane w kierunku poprawy sytuacji bez wątpienia wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drogach. (KWP w Szczecinie)

Słowa kluczowe piesi/ruch pieszych WORD