Legislacja

Za gest środkowego palca grzywna lub więzienie. To przestępstwo zniewagi

27 października 2023

Za gest środkowego palca grzywna lub więzienie. To przestępstwo zniewagi
Gest środkowego palca (f*ack) jest powszechnie uznawany za obraźliwy [kliknij] (fot. W4GNER)

Sąd Rejonowy w Bolesławcu II Wydział Karny [kliknij] wydał wyrok skazując kierowcy na zadośćuczynienie w wysokości 1500 zł za znieważenie innego uczestnika ruchu drogowego - obraźliwy gest - pokazanie środkowego palca tj. o czyn z art. 216 par. 1 k.k. Ten kierowca czuł się bezkarnym, jednak chyba zrozumiał swój błąd obraźliwego zachowania, sąd zastosował okres próby.

Wyrok. Zdarzenie miało miejsce w 2022 roku. Wyrok trafił do sieci opatrzony filmem zakończonym tym właśnie obraźliwym gestem [kliknij]. Skład sędziowski orzekł: "(…) sprawa karna Marcina M. oskarżonego o to, że w dniu 4 lutego 2022 roku na autostradzie A4 na wysokości m. Nowa Wieś gm. Nowogrodziec, gdzie kierujący samochodem m-ki Mercedes E 350 Kombi (…) znieważył kierującą samochodem osobowym m-ki Ford Fusion Magdalenę K. w ten sposób, że po zakończeniu manewru wyprzedzania, kierujący pojazdem m-ki Mercedes E350 Kombi (…), otworzył szybę swojego pojazdu i wystawił lewą rękę pokazując znieważające gest w postaci wyprostowanego środkowego palca (…)". Orzeczono, iż Marcin M. winny zarzuconego czynu i zasądzono 1500 zł zadośćuczynienia (taką wysokość zaproponował kierowca Marcin M.) wobec skarżącej. Dodatkowe kwoty to 300 zł tytułem uiszczonej zryczałtowanej wysokości poniesionych wydatków oraz 100 zł opłat sądowych. Postępowanie karne wobec kierowcy, o którym piszemy warunkowo umorzył na okres próby wynoszący jeden rok.

Kodeks karny. Znieważenie, nazywane też zniewagą określone zostało w Kodeksie karnym następująco: „art. 216 § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”. I dodajmy – co podkreślają prawnicy – nie ma znaczenia też forma zniewagi. Może być ona dokonana zarówno werbalnie, jak i pisemnie, bądź graficznie, ale tez za pomocą obraźliwego gestu – jak właśnie pokazanie środkowego palca, który w naszej kulturze zdecydowanie ma znaczenie negatywne. (jm)