Legislacja

Zapowiedź zmiany zasad funkcjonowania ITD

5 grudnia 2023

Zapowiedź zmiany zasad funkcjonowania ITD
Alvin Gajadhur, minister infrastruktury, 27 listopada 2023 r. zaprzysiężony na stanowisko ministra infrastruktury przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Od 7 kwietnia 2017 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego. (fot. Ministerstwo Infrastruktury)

Minister infrastruktury Alvin Gajadhur ogłosił, że zamierza przedłożyć Radzie Ministrów projekty ustaw zmieniające zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego. Stanie się ona służbą mundurową, zdolną wykonywać swoje obowiązki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Propozycja nowelizacji obejmuje dwie ustawy: ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i ustawę o Inspekcji Transportu Drogowego.

- Zmiany, które wprowadzamy doprowadzą do znacznego zwiększenia efektywności kontroli na polskich drogach. Państwo polskie musi nadążać za rzeczywistością, a ta wymaga od nas zdecydowanych działań. Walczymy z nieuczciwą konkurencją w polskim sektorze transportu drogowego i będziemy w tym jeszcze skuteczniejsi - powiedział minister infrastruktury Alvin Gajadhur. - Jestem pewien, że proponowane zmiany spotkają się z uznaniem branży transportowej. Jej przedstawiciele od dawna o to zabiegali - dodał minister.

Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że zmiany będą miały pozytywny wpływ na efektywność wykonywanych przez ITD zadań. Możliwe będzie sprawniejsze reagowanie na sytuacje nagłe poprzez alokowanie większej liczby inspektorów dla dokonywania kontroli w określonych miejscach kraju.

Projekt zmian zakłada m.in. takie zmiany w strukturze organizacji ITD, które umożliwią szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych. Duże znaczenie będzie miało także zapewnienie spójności zadań kontrolnych realizowanych przez poszczególnych wojewódzkich inspektorów. Co więcej, inspektorzy transportu drogowego pod względem prawnym zostaną zrównani z funkcjonariuszami innych służb kontrolnych. - Dzięki proponowanym przez nasz resort zmianom służba w Inspekcji stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna - powiedział A. Gajadhur. Wyraził nadzieję, że proces pozyskiwania nowych pracowników do służby przyspieszy, a wysoko wykwalifikowane kadry, którymi dysponuje ITD będą mogły zostać jeszcze lepiej zagospodarowane.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Podsumowaniem zapowiedzi resortu infrastruktury niech będzie informacja, jaką dwa dni wcześniej opublikował portal etransport. pl - „Zaskakujący apel ITD. Inspektorzy wychodzą z cienia i proszą przewoźników o wsparcie” [kliknij]. Redakcja informuje: „Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego (ZZITD) wystosowała pismo do przewoźników, w którym prosi o wsparcie w celu wprowadzenia w życie Ustawy o inspekcji bądź takich zmian w Ustawie o transporcie drogowym, które zagwarantują ITD status służby mundurowej. Związek Zawodowy w treści pisma do przewoźników, którego kopie otrzymaliśmy od przedstawicieli informuje, że jeśli polskie władze nie podejmą konkretnych i zdecydowanych kroków w celu zaprzestania nierównego traktowania inspektorów ITD wobec innych służb mundurowych, to na początku 2024 r. zmieni wektor swoich działań. (…) Ostatnie wydarzenia na granicy w Dorohusku potwierdzają, że są gotowi pomóc polskim przewoźnikom i skupić siły na kontroli przewoźników z zagranicy, którzy zalewają polski rynek transportowy. W zamian proszą rodzimych przewoźników o wsparcie skierowane do Posłów i Senatorów obecnej kadencji, we wprowadzenia w życie Ustawy o inspekcji bądź takich zmian w Ustawie o transporcie drogowym, które zagwarantują IT status służby mundurowej. ZZITD potwierdza, że w grudniu przystąpi do akcji polegającej na podejmowaniu kontroli transportu międzynarodowego, chcąc w ten sposób pokazać swój potencjał i wesprzeć polskich przewoźników.”.

Źrodło: etransport.pl/ZZITD