transport zbiorowy
Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zatwierdzona przez Radę Ministrów
Legislacja

Zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zatwierdzona przez Radę Ministrów

17 maja 2023

Wczoraj pod obrady Rady Ministrów trafił Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD18). Wnioskodawca oczywiście resort infrastruktury. Celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania przewozów drogowych osób, eliminowanie tzw. białych plam transportowych.

Tzw. Program samochodowy to spełnienie wielu marzeń
Przegląd prasy

Tzw. Program samochodowy to spełnienie wielu marzeń

16 sierpnia 2022

Środowisko osób z niepełnosprawnościami ruchowymi od lat oczekuje na pomoc umożliwiającą zakup samochodu. Jak ostatnio potwierdził Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych trwają prace nad założeniami tzw. Programu samochodowego. 

Instrumenty prawne dla bezpieczeństwa pasażerów
Przegląd prasy

Instrumenty prawne dla bezpieczeństwa pasażerów

4 grudnia 2020

Na wspólnej konferencji wiceministra infrastruktury oraz Inspekcji Transportu Drogowego skierowany został apel do organizatorów transportu publicznego, aby w trosce o bezpieczeństwo pasażerów wykorzystywali wszystkie instrumenty, które daje prawo. Warto pochylić się nad faktami.

Resort sprawie publicznego transportu zbiorowego
Legislacja

Resort sprawie publicznego transportu zbiorowego

23 września 2020

Do resortu infrastruktury wpłynęła prośba o wyjaśnienie w ważnych kwestiach publicznego transportu zbiorowego. Pytania dotyczyły ewentualnych rekompensat dla przewoźników komercyjnych, w sytuacji gdy powiat nie podejmuje się organizacji publicznego transportu zbiorowego; odraczania obowiązku organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz partycypacji w rekompensowaniu sutków pandemii.

Resort infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej
Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej

2 czerwca 2020

Jak pisaliśmy – pełni obaw – od 1. czerwca br. zmienione zostały limity osób podróżujących środami komunikacji publicznej. Ten rodzaj transportu nie jest najbezpieczniejszy w czasie epidemii koronawirusa a luzowanie maksymalne. Rząd zaleca używanie maseczek ochronnych i mówi o potrzebie zachowania dystansu. I…  

A nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym? Resort wyjaśnia
Legislacja

A nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym? Resort wyjaśnia

7 maja 2020

Do Sejmu RP trafiła interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgłosił ją poseł Tomasz Kostuś, który pytał ministra infrastruktury, na jakim etapie prac jest wymieniona ustawa; czy ministerstwo spodziewa się jej wprowadzenia w 2020 r. oraz czy przedmiotowy projekt zawiera nowe rozwiązania finansowania, co do transportu publicznego? Resort udzielił odpowiedzi.

Zakończone procedowanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Zakończone procedowanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

27 grudnia 2019

Prezydent RP podpisał 23 grudnia br. ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającą ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Przypomnijmy rządowy projekt trafił do Sejmu 4 grudnia, tu procedowanie zakończono 12 grudnia. Senat tekst ustawy przyjął bez poprawek. Ustawa obowiązuje z dniem 1 stycznia 2020 r.

Rząd przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Rząd przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

4 grudnia 2019

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Rada Ministrów w dniu wczorajszym przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

8 maja 2019

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy oraz tych, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Konferencja ekspercka Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego
Przegląd prasy

Konferencja ekspercka Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego

22 marca 2017

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w dniu 22 marca br. w ramach WARSAW BUS zorganizowało konferencję ekspercką pn. „BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW W TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 

Wsłuchujemy się w potrzeby - powiedział minister
Przegląd prasy

Wsłuchujemy się w potrzeby - powiedział minister

11 stycznia 2017

Komunikat MIiB: 11 stycznia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, powołanego z inicjatywy Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, obecni byli także przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. 

Zmiany w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Zmiany w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym

10 września 2016

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok - z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. - termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie...

Zmiany terminów w publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Zmiany terminów w publicznym transporcie zbiorowym

26 sierpnia 2016

(545-64 fot. Jola Michasiewicz) W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (2016.1342). Ustawa – powstała w wyniku inicjatywy senackiej - dotyczy przesunięcia o rok terminu wejścia w życie niektórych...

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta na 1 stycznia 2018 r.
Legislacja

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta na 1 stycznia 2018 r.

20 lipca 2016

(543-29) Trzeciego dnia 23. posiedzenia Sejmu przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok - z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. - termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym...

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego
Przegląd prasy

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego

18 czerwca 2016

(541-107 fot. Jola Michasiewicz) Samorządy na ogół nie były zainteresowane organizowaniem publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców. I w zasadzie ograniczały się do administrowania tym transportem, czyli m.in. wydawania zezwoleń i określania...

Komisja Infrastruktury o ulgach w opłatach za przejazdy
Legislacja

Komisja Infrastruktury o ulgach w opłatach za przejazdy

11 września 2014

Odbyło się 272 posiedzenie Komisji Infrastruktury, to wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jej przedmiotem obrad było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...

Nowe wzory uprawnień do przejazdów ulgowych
Legislacja

Nowe wzory uprawnień do przejazdów ulgowych

21 lipca 2014

W Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego...

Resort w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów
Legislacja

Resort w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów

24 marca 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...

Ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego
Legislacja

Ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego

18 października 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego....

O naruszaniu uprawnień do ulgowych przejazdów
Legislacja

O naruszaniu uprawnień do ulgowych przejazdów

24 września 2012

Na 20 posiedzeniu Sejmu RP ogłoszony został tekst interpelacji nr 7241 w sprawie naruszania przez przewoźników przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgłaszającą była posłanka Iwona...