transport zbiorowy
Resort infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej
Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej

2 czerwca 2020

Jak pisaliśmy – pełni obaw – od 1. czerwca br. zmienione zostały limity osób podróżujących środami komunikacji publicznej. Ten rodzaj transportu nie jest najbezpieczniejszy w czasie epidemii koronawirusa a luzowanie maksymalne. Rząd zaleca używanie maseczek ochronnych i mówi o potrzebie zachowania dystansu. I…  

A nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym? Resort wyjaśnia
Legislacja

A nowelizacja ustawy o transporcie zbiorowym? Resort wyjaśnia

7 maja 2020

Do Sejmu RP trafiła interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgłosił ją poseł Tomasz Kostuś, który pytał ministra infrastruktury, na jakim etapie prac jest wymieniona ustawa; czy ministerstwo spodziewa się jej wprowadzenia w 2020 r. oraz czy przedmiotowy projekt zawiera nowe rozwiązania finansowania, co do transportu publicznego? Resort udzielił odpowiedzi.

Zakończone procedowanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Zakończone procedowanie ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

27 grudnia 2019

Prezydent RP podpisał 23 grudnia br. ustawę z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniającą ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Przypomnijmy rządowy projekt trafił do Sejmu 4 grudnia, tu procedowanie zakończono 12 grudnia. Senat tekst ustawy przyjął bez poprawek. Ustawa obowiązuje z dniem 1 stycznia 2020 r.

Rząd przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Rząd przyjął nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

4 grudnia 2019

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - Rada Ministrów w dniu wczorajszym przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

8 maja 2019

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy oraz tych, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Konferencja ekspercka Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego
Przegląd prasy

Konferencja ekspercka Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego

22 marca 2017

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego w dniu 22 marca br. w ramach WARSAW BUS zorganizowało konferencję ekspercką pn. „BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW W TRANSPORCIE ZBIOROWYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. 

Wsłuchujemy się w potrzeby - powiedział minister
Przegląd prasy

Wsłuchujemy się w potrzeby - powiedział minister

11 stycznia 2017

Komunikat MIiB: 11 stycznia 2017 r. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, powołanego z inicjatywy Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Spotkaniu przewodniczył wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit, obecni byli także przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników drogowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. 

Zmiany w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Zmiany w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym

10 września 2016

W życie wchodzi nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok - z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. - termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić samorządom wywiązanie...

Zmiany terminów w publicznym transporcie zbiorowym
Legislacja

Zmiany terminów w publicznym transporcie zbiorowym

26 sierpnia 2016

(545-64 fot. Jola Michasiewicz) W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (2016.1342). Ustawa – powstała w wyniku inicjatywy senackiej - dotyczy przesunięcia o rok terminu wejścia w życie niektórych...

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta na 1 stycznia 2018 r.
Legislacja

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesunięta na 1 stycznia 2018 r.

20 lipca 2016

(543-29) Trzeciego dnia 23. posiedzenia Sejmu przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przesuwa o rok - z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. - termin wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym...

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego
Przegląd prasy

NIK o funkcjonowaniu regionalnego publicznego transportu zbiorowego

18 czerwca 2016

(541-107 fot. Jola Michasiewicz) Samorządy na ogół nie były zainteresowane organizowaniem publicznego transportu zbiorowego dla mieszkańców. I w zasadzie ograniczały się do administrowania tym transportem, czyli m.in. wydawania zezwoleń i określania...

Komisja Infrastruktury o ulgach w opłatach za przejazdy
Legislacja

Komisja Infrastruktury o ulgach w opłatach za przejazdy

11 września 2014

Odbyło się 272 posiedzenie Komisji Infrastruktury, to wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Jej przedmiotem obrad było pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...

Nowe wzory uprawnień do przejazdów ulgowych
Legislacja

Nowe wzory uprawnień do przejazdów ulgowych

21 lipca 2014

W Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego...

Resort w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów
Legislacja

Resort w sprawie uprawnień do ulgowych przejazdów

24 marca 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu...

Ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego
Legislacja

Ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego

18 października 2012

W Dzienniku Ustaw opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego....

Opłaty za korzystanie z przystanków i dworców autobusowych
Legislacja

Opłaty za korzystanie z przystanków i dworców autobusowych

24 września 2012

Poseł Stanisław Szwed zgłosił interpelację nr 7204 w sprawie opłat za korzystanie z przystanków i dworców w transporcie publicznym. W imieniu resortu wypowiedział się Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w MTBiGM. Interpelacja (nr 7204) do ministra transportu,...

O naruszaniu uprawnień do ulgowych przejazdów
Legislacja

O naruszaniu uprawnień do ulgowych przejazdów

24 września 2012

Na 20 posiedzeniu Sejmu RP ogłoszony został tekst interpelacji nr 7241 w sprawie naruszania przez przewoźników przepisów ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o transporcie drogowym. Zgłaszającą była posłanka Iwona...

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji
Ogłoszenia

Doroczne szkolenie pracowników wydziałów komunikacji

5 lutego 2012

(Fot.: PD@N 415-12) Związek Powiatów Polskich organizuje szkolenie adresowane do pracowników wydziałów komunikacji starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatu. Dotyczy ono pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących publicznego...

Przekazywanie informacji dot. publicznego transportu zbiorowego
Legislacja

Przekazywanie informacji dot. publicznego transportu zbiorowego

7 maja 2011

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego. Rozporządzenie określa wzory formularzy do przekazywania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego...

Jest ustawa o transporcie zbiorowym
Legislacja

Jest ustawa o transporcie zbiorowym

26 listopada 2010

Sejm uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Oznacza to, że m.in. samorządy będą zajmować się organizowaniem przewozu osób, niezbędnego z punktu widzenia interesu społecznego. Pozostałe przewozy będą wykonywali przewoźnicy komercyjni. Za przyjęciem ustawy głosowało 390...