News tygodnia

Ministerstwa zainteresowane rozwojem pojazdów autonomicznych w Polsce

20 września 2017

Ministerstwa zainteresowane rozwojem pojazdów autonomicznych w Polsce
Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk (fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedzieli intensyfikację współpracy na szczeblu rządowym w zakresie automatyzacji ruchu drogowego w Polsce. Ważną rolę ma do odegrania w tym zakresie Instytut Transportu Samochodowego, który zorganizował 19. września 2017 r. w Warszawie międzynarodową konferencję „Autonomiczna przyszłość transportu drogowego”.

Otwierając pierwszą w Polsce konferencję poświęconą w całości pojazdom autonomicznym dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak wyraził nadzieję, że konferencja stanie się „zarzewiem do dyskusji o przyszłości transportu w zakresie jego autonomizacji i szans dla Polski w kontekście Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju i Planu Rozwoju Elektromobilności +Energia do Przyszłości+”.

Prof. Marcin Ślęzak podkreślił, że konferencję zorganizował Instytut Transportu Samochodowego, gdyż przemawiała za tym konieczność współpracy przedstawicieli wielu dziedzin nauki, techniki i gospodarki, a także fakt, że dotyczy ona środków transportu i infrastruktury, bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologii, zagadnień związanych z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych, w tym homologacji, telematyki, cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, a w wielu z tych dziedzin Instytut Transportu Samochodowego jest krajowym liderem.

Dyrektor Ślęzak przypomniał, że Instytut funkcjonuje od 65 lat temu i posiada unikatowe kompetencje, a jego eksperci od lat biorą udział w pracach wielu międzynarodowych instytucji zajmujących się m.in. harmonizacją przepisów w zakresie różnego rodzaju pojazdów oraz tworzeniem i testowaniem pojazdów autonomicznych.

Według niego Instytut jest „najbardziej predysponowany do podjęcia się tak ambitnego przedsięwzięcia, jakim jest zainicjowanie ery autonomizacji transportu drogowego w Polsce”.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podkreślił, że problemem elektromobilności i autonomizacji transportu należy zajmować się wieloaspektowo. Przypomniał, że konferencja w Warszawie wpisuje się w działania związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, w którym - jak powiedział - „zwracamy uwagę na te środki transportu, które są dzisiaj niedoceniane, zwracamy uwagę na wpływ transportu na środowisko, na poczucie i poziom bezpieczeństwa wszystkich tych, którzy korzystają i są uczestnikami ruchu drogowego”.

Według ministra Andrzeja Adamczyka trwa „rewolucja technologiczna”, która przejawia się dążeniem do zautomatyzowania przewozów, cyfryzacji modeli zarządzania i „całkowitą często zmianą modelu podróży”. Zwrócił przy tym uwagę, że coraz częściej przeprowadza się testy na gotowych rozwiązaniach, umożliwiających kierowanie pojazdami przy ograniczonym udziale człowieka.

„Kluczowe problemy, z którymi boryka się dzisiaj transport, czyli ograniczenie zdolności przepustowości infrastruktury transportowej, rosnące zapotrzebowanie na paliwa, wpływ transportu na środowisko, to one inspirują i powinny stale inspirować w poszukiwaniu nowoczesnych technologii, w poszukiwaniu rozwiązań, które zapobiegną degradacji naszego otoczenia” - powiedział minister Adamczyk.

Jednocześnie wyraził przekonanie, że należy podjąć wszystkie wysiłki mające na celu weryfikację technologii „w kierunku zmniejszenia poziomu i potencjalnej wypadkowości” i określić zasady współdziałania z już funkcjonującymi pojazdami konwencjonalnymi, gdyż - jak zauważył - „dla pojazdów przyszłości nie wytyczymy nowych szlaków, tak jak dzieje się to w przypadku Kolei Dużych Prędkości”. W opinii szefa resortu infrastruktury „musimy być przygotowani na wprowadzenie na dużą skalę pojazdów elektrycznych, pojazdów autonomicznych”, konieczne więc jest przeprowadzenie „pogłębionych analiz dotyczących skutków wprowadzenia tych rozwiązań” przy zwróceniu szczególnej uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Minister Adamczyk poinformował, że trwają prace nad powstaniem Polskiego Centrum Kompetencji w obszarze automatyzacji transportu. „Będzie to swoisty kamień węgielny, budowany pod rozwój innowacyjnych systemów automatyzacji pojazdów w Polsce” - powiedział Andrzej Adamczyk i podziękował za inicjatywę w tej sprawie prof. Marcinowi Ślęzakowi, dyrektorowi ITS oraz pracownikom resortów energii, rozwoju i cyfryzacji, angażujących się już w całe przedsięwzięcie.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził, że z zainteresowaniem przyjmuje inicjatywę zbudowania Centrum Kompetencji i zadeklarował „pełną współpracę” w tym zakresie. Wyjaśnił przy tym, że Ministerstwo Energii intensywnie pracuje nad możliwością wypracowania modelu samochodu elektrycznego w Polsce, który określił „polskim patentem”. Przypomniał, że inicjatywę w tej sprawie podjęły spółki energetyczne, powołując spółkę „ElectoMobilityPoland”, a podstawowym powodem jest to, że - jak podkreślił - „marnuje nam się energia w nocy”, gdyż w nocy elektrowni nie można wygasić, a poziom produkowanej przez nią energii można obniżyć jedynie do 40 proc.

„Z tego powodu nasze myśli o samochodzie elektrycznym koncentrują się na tym co trzeba zrobić, jakie dać zachęty, żeby ten samochód (elektryczny) był tankowany w nocy” - powiedział minister Krzysztof Tchórzewski.

Zapewnił jednocześnie, że Ministerstwo Energii chce także uczestniczyć w rozwoju elektromobilności, tym bardziej, że możliwości energetyki w tym zakresie są jego zdaniem „dosyć duże”. Minister energii zapowiedział, że w ramach tworzonego Programu Elektromobilności zamierza doprowadzić do tego, aby do 2021 roku było w Polsce przynajmniej 6 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Jego zdaniem to Państwo powinno „podjąć inicjatywę”, żeby stworzyć odpowiednią infrastrukturę. 

„Proszę bardzo - macie punkty ładowania, kto zdecyduje się korzystać z takiego samochodu (elektrycznego), to gwarantujemy taką infrastrukturę” - powiedział minister Tchórzewski.

Według szefa resortu energii i specjalistów, z którymi współpracuje, to właśnie samochody elektryczne są „dużo bardziej podatne” na możliwość autonomizacji, niż samochody spalinowe, m.in. z punktu widzenia zabezpieczenia antyawaryjnego czy sposobu funkcjonowania napędu.

„Nasza myśl zbiega się z ideą dzisiejszej konferencji (…) i w tej dziedzinie deklarujemy lojalną współpracę, dlatego że, wchodząc w samochód elektryczny chcielibyśmy, żeby on się powoli stawał autonomiczny w takim zakresie, żeby tych wygód dla tego, który z niego korzysta przybywało w kierunku pełnej autonomiczności” - powiedział. Krzysztof Tchórzewski liczy na to, że - jak powiedział - „będziemy etapami do tego dochodzili, kolejne rozwiązania wprowadzali, żeby ludzie się przyzwyczajali”.

Minister energii zadeklarował że pojazdy elektryczne na pewno będą produkowane, na początek w seriach po mniej więcej 15 tysięcy sztuk rocznie.

„Czy zamieni się to na normalną produkcję trudno powiedzieć, ale chcielibyśmy być tutaj partnerem myśli międzynarodowej technicznej, jeżeli chodzi o takie rozwiązania” - podkreślił Krzysztof Tchórzewski. Dodał, że w tej dziedzinie polscy naukowcy i polscy naukowcy-hobbyści są bardzo zaawansowani. Potrzebują tylko kapitału i wsparcia. (PAP oraz ITS)