News tygodnia

Przyspieszenie Centralnej Ewidencji Pojazdów przegłosowane

18 września 2017

Przyspieszenie Centralnej Ewidencji Pojazdów przegłosowane
(fot. Krzysztof Białoskórski)

Na 47. posiedzeniu Sejmu RP uchwalona została ustawa - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustawach. Był to projekt rządowy. Akt zakłada przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu CEPiK 2.0 w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Posłowie nie zgłaszali uwag merytorycznych i głosowali zgodnie: za - 412, przeciw - 1, wstrzymujących się od głosu nie odnotowano. I tak ustawa zostanie przesłana do Senatu.

Płacimy przed. Uchwalona nowelizacja to kolejny etap do uruchomienia zmodernizowanej wersji CEPiK 2.0. W regulacji przyjęto, że za badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu należy ponieść opłatę przed jego przeprowadzeniem. Ustawodawca przewidział wyjątek, a mianowicie w przypadku rozliczenia usługi badania technicznego na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności.

Do CEP trafią dane. Bardzo ważne, iż do Centralnej Ewidencji Pojazdów trafią dane o negatywnych badaniach technicznych. Przewidziano także sytuację, gdy badanie w trakcie jego wykonywania zostanie przerwane przez kierowcę obawiającego się konsekwencji za negatywny wynik badania. W ten sposób ustawodawca postanowił ograniczyć coraz powszechniej odnotowywane zjawisko tzw. turystyki badań technicznych. Do CEP ma trafiać szerszy zakres danych dotyczący pojazdu. A tu: informacji o zabezpieczeniach, o zajęciach egzekucyjnych itd. Jako potencjalni nabywcy pojazdu używanego będziemy więc lepiej chronieni. Informacje - o szkodach istotnych, do jakich doszło w pojeździe podczas wypadku - do ewidencji pojazdów będzie miał obowiązek przekazywać także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (dotyczy pojazdów nieubezpieczonych). Na podstawie udostępnionych danych także Straż Graniczna będzie mogła zatrzymać dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. Taka informacja będzie udostępniana w bazie właśnie przez Straż Graniczną.

Kiedy CEP? Kiedy CEPiK 2.0? W ustawie termin uruchomienia CEPiK 2.0 wraz z jego usługami określono na 4 czerwca 2018 r. Natomiast przepisy dotyczące CEP mają wejść w życie z dniem 30 października 2017 r. Obecnie ustawa będzie przedmiotem prac Senatu. (jm)