News tygodnia

Obecnie stosowana praktyka i obowiązujące przepisy nie wymagają zmiany - odpowiada Jerzy Szmit

26 lipca 2017

Obecnie stosowana praktyka i obowiązujące przepisy nie wymagają zmiany - odpowiada Jerzy Szmit
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (fot. J. Michasiewicz)

Jak informowaliśmy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS sprawę wprowadzenia powszechnej i ujednoliconej możliwości wynajmu placu manewrowego i pojazdu egzaminacyjnego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przez ośrodki szkolenia kierowców oraz przez instruktorów nauki jazdy, w celu odbycia jazdy próbnej w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy podniósł poseł Krzysztof Sitarski w Interpelacji nr 13786). I jest już stanowisko resortu. Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, poinformował, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego mają status wojewódzkich osób prawnych i mogą prowadzić działalność gospodarczą. Obowiązujące przepisy nie zabraniają wynajmowania placów manewrowych, ani pojazdów egzaminacyjnych dla potrzeb ośrodków szkolenia kierowców oraz kandydatów na kierowców. Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wiele Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego praktykuje taki wynajem i pozwala przez to kandydatom na kierowców na zapoznanie się z placem manewrowym WORD jak i z pojazdami egzaminacyjnymi. Warunkami jakie powinny być spełnione są nieprowadzenie zajęć szkoleniowych przez egzaminatorów pracujących w danym WORD ani przez pracowników tego WORD oraz prowadzenie tych zajęć poza godzinami, w których odbywają się egzaminy państwowe. I konkluzja ministra: - Mając na względzie powyższe, uprzejmie informuję, że obecnie stosowana praktyka i obowiązujące przepisy nie wymagają zmiany w tym zakresie. (jm)