Legislacja

Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?

27 lipca 2017

Uber w noweli ustawy o transporcie. Ma być łatwiej, ale czy bezpieczniej?
Onet.pl - „Uberowi będzie trudniej - jest już projekt zmian ustawy o transporcie”

Jak podaje - za komunikatem PAP - portal ONET.pl resort infrastruktury przygotował projekt zmian, jakie powinny się znaleźć w ustawie o transporcie drogowym. Mają one m.in. uregulować kwestie działalności podmiotów pośredniczących przy zlecaniu usług przewozu drogowego osób - poinformowało w przesłanym PAP komunikacie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Niestety projekt nie jest jeszcze dostępny i nie możemy przywołać szczegółowych przepisów. Rynek przewozu osób głośno domagał się uporządkowania. Jako klienci firm świadczących usługi przewozu osób jesteśmy zainteresowani ujednoliceniem warunków dla podmiotów pośredniczących przy przewozach pasażerów. Ma być wprowadzony obowiązek posiadania licencji dla podmiotów wykonujących pośrednictwo; wymóg niekaralności, posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz posiadania ważnego okresowego badania technicznego pojazdu, zmienione mają być przepisy dotyczące kontroli przestrzegania czasu pracy kierowców taksówek oraz niektóre wymogi w celu uzyskania przez przedsiębiorcę licencji na samochód osobowy i pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz posiadania przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem certyfikatu kompetencji zawodowych. Generalnie mają to być działania ułatwiające dostęp do tego rodzaju działalności przewozowej. Ku naszemu zdziwieniu PAP informuje, iż zniesione maja być obowiązkowe szkolenia zakończone egzaminem z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego na rzecz samych egzaminów - ten przepis ma ułatwić dostęp do zawodu taksówkarza. Czy przy takich ułatwieniach dostępu do zawodu będzie bezpieczniej dla nas pasażerów? Znamy ustawę w której dokonano zapisu ułatwienia dostępu do jednego z zawodów i po dwóch latach ponownie proponuje się wprowadzenie zniesionego ograniczenia. Pytamy - czy rzeczywiście musimy uławiać dostęp do kolejnego zawodu, gdzie występuje odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób - pasażerów i wszystkich uczestników ruchu drogowego? (jm)