Ogłoszenia

183. nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym już w Dzienniku Ustaw

17 grudnia 2021

183. nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym już w Dzienniku Ustaw
ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) wyd. Grupa IMAGE [kliknij] (fot. PIXELS, grafika - Grupa IMAGE)

W Dzienniku Ustaw z 9 grudnia 2021 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (2021.2269) [kliknij]. Akt wprowadza zmiany m.inn. w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, czy ustawy o kierujących pojazdami. Dziś teksty ujednolicone ustaw zmienianych dostępne także zbiorze ePD (ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE) wg stanu prawnego na 12 grudnia [kliknij].

Ustawa o elektromobilności. W Dzienniku Ustaw opublikowany został właśnie test nowelizowanej ustawy o elektromobilnoci i niektórych innych ustaw (2021.2269) [kliknij]. I tak zakończony został proces legislacyjny nowelizacji tej ustawy, ale także dwunastu innych - a tu: ustawy - Prawo o ruchu drogowym; ustawy o kierujących pojazdami; Kodeksu wykroczeń; ustawy o dozorze technicznym i innych. Kolejne etapy procedowania aktu relacjonowaliśmy szczegółowo [kliknij]. Celem opublikowanej ustawy jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju elektromobilności, elektrycznego transportu, zasad tworzenie stref czystego transportu, kwestie rozwoju paliwa wodorowego, instalacji ładowarek do pojazdów elektrycznych, kompetencje Urzędu Dozoru Technicznego, . Ustawa wchodzi w życie 24 grudnia 2021, z zastrzeżeniem odrębnego terminu wejścia w życie części wskazanych w ustawie regulacji, z uwagi na fakt, iż wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca znowelizował także ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (1997.98.602). Ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 1998 r. i obowiązuje do dnia dzisiejszego. Oczywiście w tym czasie opublikowano także kilka tekstów jednolitych, a dokładnie osiem - ostatni 25 lutego br. (2021.450). W tym czasie - 24 lata - ustawodawca zmienił akt aż… 183 razy.

Aktualizacja ePD. Wszystkie przywołane akty: rzeczywiste i jednolite, a także ich teksty ujednolicone z dniem dzisiejszym dostępne są także w nowej aktualizacji epd (ELEKTRONICZNEGO PRAWA DROGOWEGO) [kliknij]. (jm)