Legislacja

Ustawa tzw. mandatowa opublikowana!

17 grudnia 2021

Ustawa tzw. mandatowa opublikowana!
Dziennik Ustaw z dnia 16 grudnia 2021 r., a w nim pod pozycją 2328 - Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.2328) [kliknij]

I stało się - ustawa tzw. mandatowa - została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Opinie i komentarze są bardzo różne - będziemy je publikowali (podobnei jak dotychczas [kliknij]. Tymczasem odpowiedzmy sobie na jedno proste pytanie: Czy mandaty otrzymują kierowcy jeżdżący zgodnie z obowiązującymi zasadami i szanujący przepisy ruchu drogowego? Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.2328 [kliknij]) w chodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. z wyjątkami m.inn.:

* kwestie związane z gromadzeniem danych kierowcy w CEK, ale też usuwaniem - informacji o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach; w tym dopisywane do ewidencji dane o uiszczeniu mandatów; dane do ewidencji będą dodawane także na podstawie informacji naczelników urzędów skarbowych oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego - wchodzą w życie z dniem wdrożenia

rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie danych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji;

* zmienione przepisy związane z tzw. „punktami karnymi” - wchodzą w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia;

* część przepisów zmieniających ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. (jm)