Ogłoszenia

Chronię siebie i innych. Wybieram jazdę bez chemii

30 czerwca 2021

Chronię siebie i innych. Wybieram jazdę bez chemii
(fot./grafika – Fundacja Poza Schematami)

W dniu wczorajszym odbyła się (on-line) konferencja prasowa pt. „Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym - problem, skala, konsekwencje” [kliknij]. Konferencję zorganizowano w ramach kampanii „BEZ CHEMII NA DRODZE” [kliknij]. Jest to już drugi rok trwania tej kampanii w związku z tym możliwe było zaprezentowanie określonych statystyk. Celem kampanii jest budowanie świadomości zagrożeń.

Konferencja poświęcona była społecznym i prawnym aspektom używania alkoholu i narkotyków przez uczestników ruchu drogowego. Prelegenci z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Uniwersytetu Warszawskiego omawiali zjawisko używania substancji psychoaktywnych przez kierowców, pieszych i pasażerów oraz wskazywali prawne i społeczne tego konsekwencje. Podjęli próbę oszacowania skali tego problemu społecznego. Zostały zaprezentowane wyniki ostatnich badań. Konferencja zorganizowana została w ramach kampanii BEZ CHEMII NA DRODZE stanowiącej element Narodowego Programu Zdrowia, prowadzonej przez Fundację Poza Schematami na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to już drugi rok trwania tej kampanii w związku z czym możliwe było przedstawienie określonych danych.

Dr Piotr Jabłoński, dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powiedział: - Chcieliśmy tym razem zacząć budować taki proces poprawy, wdrukowania w świadomość społeczną tego, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy zagrożeni, a jednocześnie wszyscy możemy być profilaktykami. Wszyscy mamy do zrobienia coś, żeby na drogach było bezpieczniej jeśli chodzi o substancje psychoaktywne. (…) Znaczny procent z nas jest świadomymi tego, że kierowca jest pod wpływem narkotyków. I wsiadamy do tego samochodu, nie tylko zgadzamy się z tym, że kierowca podejmie się prowadzenia pojazdu, ale często - co już jest kompletnie tragiczne - wsiadamy do tego samochodu wystawiając na hazard siebie i swoich najbliższych.

Kom. Robert Opas, Komenda Główna Policji Biuro Ruchu Drogowego mówiąc o statystykach policyjnych przywołał: - Kierujący pojazdami będący pod wpływem innego środka niż alkohol byli w ubiegłym roku sprawcami - zaledwie, ale może i aż - sprawcami 106 wypadków, w których zginęły 43 osoby. To też pokazuje, że skala tych wypadków to bardzo poważne zdarzenia. To nie są tylko osoby ranne, których zostało w tym wypadku rannych 141 osób. Są to bardzo poważne w skutkach zdarzenia. Dla porównania w 2019 roku było ich mniej więcej tyle samo, bo: 91 wypadków, w których zginęły 23 osoby, 99 zostało rannych. I podobna ilość kolizji w tych obydwu latach czyli 229 w roku ubiegłym i 217 w poprzednim - 2019 roku. Mówca przyznał, iż Komenda Główna Policji nie prowadzi statystyki liczby przeprowadzanych badań. Szacował, iż około 11% ogółu wypadków to są zdarzenia, które gdzie substancja - albo alkohol, albo inna substancja - znalazły się w organizmie kierującego.

Jedna decyzja o wypiciu alkoholu lub wzięciu narkotyków może zmienić życie Twoje i wielu innych osób. Zobacz spot kampanijny „Bez chemii na drodze”:

„Mnie to się uda. Panuję nad kierownicą”. To złudzenie kontroli. Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków i alkoholu zawsze zwiększa ryzyko wypadku. Mieszanie tych substancji jeszcze zwielokrotnia ich oddziaływanie. (jm)