Ogłoszenia

Czy firmy boją się RODO?

8 grudnia 2017

Czy firmy boją się RODO?
Uczestnicy Warsztatów „RODO” w Kaliszu. Kalisz 4 grudnia 2017 r.

W całej Polsce firmy przygotowują się do wdrożenia przepisów jakie wprowadziło unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych tzw. RODO i dalej ustawy o ochronie danych osobowych. Na przedsiębiorców zostały nałożone obowiązki dotyczące administrowania przetwarzanych danych osobowych. To oni muszą we współpracy z administratorem danych powołać inspektora ochrony danych. Ten ostatni będzie musiał podjąć stosowne działania dla ochrony danych osobowych, a dalej idąc praw osób fizycznych, których dane trafiają do rejestrów prowadzonych w firmach, również w ośrodkach szkolenia kierowców. W przywołanych powyżej aktach ustawodawcy przewidzieli kary pieniężne wymierzane za brak przestrzegania przepisów prawa. I właśnie tu mamy uzasadnienie tytułowego pytania.

Co robią firmy, przedsiębiorcy? Podnoszą swoją wiedzę i swoich pracowników. W ośrodkach szkolenia trwa cykl szkoleń tzw. WARSZTATÓW RODO. Miały miejsce już w Sieradzu i Łodzi - o czym pisaliśmy - a także w: Gdańsku i Kaliszu - o czym właśnie piszemy. Warsztaty „Ochrona danych osobowych klientów i pracowników w Ośrodku Szkolenia” są adresowane do właścicieli i kierowników ośrodków szkolenia kierowców i ośrodków szkolenia. Merytoryczną ich zawartość przygotowuje wydawnictwo Grupa IMAGE we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy. Prowadzenie powierzono mecenas Małgorzacie Głuszek-Stopczyk.

W Gdańsku odbyły się 28 listopada 2017 r. Warsztaty tzw. RODO dla zainteresowanych z Gdańska i okolic zorganizowało Pomorskie Stowarzyszenie Instruktorów Nauki Jazdy. Szkolenie zrealizowano w gościnnych salach Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, obecny był Krzysztof Chmielewski, kierownik Wydziału Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku.

W Kaliszu 4.12.2017. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kaliszu. Spotkanie otworzył dyrektor Stanisław Piotrowski. W spotkaniu uczestniczył również zastępca dyrektora - Sławomir Chrzanowski.

Przed nami warsztaty w: Lublinie, Sierniewicach, Elblągu i Chełmie. Planowane są w: Krakowie, Wrocławiu, Radomiu, Olsztynie, Włocławku, Warszawie, Koszalinie i Toruniu.

Alicja Gajlewicz, Grupa IMAGE Sp. z o.o.

Koordynator ds. Projektów