Rozmowy

Piotr Kiedrowski mówi o kulturze i bezpieczeństwie na drodze, ale też o…

8 grudnia 2017

Piotr Kiedrowski mówi o kulturze i bezpieczeństwie na drodze, ale też o…
Piotr Kiedrowski, pedagog, wieloletni instruktor nauki jazdy, wszystkich kategorii prawa jazdy. Posiada uprawnienia egzaminatora oraz ukończony kurs instruktora doskonalenia techniki jazdy. Pracował w Urzędzie Miasta w Gdańsku, gdzie zajmował się zarządzaniem i organizacją ruchu drogowego na terenie miasta. Obecnie jest instruktorem nauki jazdy w największej w Gdańsku, szkole nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców „POLDEK” (fot. ze zbiorów autora)

„Dziennik Bałtycki” po raz kolejny zorganizował plebiscyt OSOBOWOŚĆ ROKU. W kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU W DZIAŁANIACH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. To bardzo wyjątkowy plebiscyt. Poniżej rozmowa z Piotrem Kiedrowskim, nominowanym właśnie w tej kategorii.

Pytanie Redakcji PRAWO DROGOWE@NEWS: Niewątpliwie wielką satysfakcją jest dla instruktora nauki jazdy nominacja do tytułu OSOBOWOŚCI ROKU 2017 W DZIAŁANIACH NA RZECZ BRD? Czy ta nominacja do tak elitarnej grupy ludzi była zaskoczeniem?

Odpowiada Piotr Kiedrowski, nominowany w plebiscycie OSOBOWOŚĆ ROKU: Oczywiście, ta nominacja była dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Koledzy ze środowiska instruktorów nie tylko bardzo mnie zaskoczyli, a zarazem dowartościowali, kiedy mi oznajmili, że zostałem przez nich nominowany do Osobowości Roku 2017 w Działaniach na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD). Uważam, że koledzy, a w konsekwencji czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego”, zapewne również moi kursanci, docenili mój dotychczasowy wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pytanie: Mgr Piotr Kiedrowski - pedagog, wieloletni instruktor nauki jazdy, wszystkich kategorii prawa jazdy. Posiada uprawnienia egzaminatora oraz ukończony kurs instruktora doskonalenia techniki jazdy. Pracował w Urzędzie Miasta w Gdańsku, gdzie zajmował się zarządzaniem i organizacją ruchu drogowego na terenie miasta. Obecnie pracuje jako instruktor nauki jazdy w największej w Gdańsku, szkole nauki jazdy w Ośrodku Szkolenia Kierowców „POLDEK”, która posiada nowoczesną bazę szkoleniowo-dydaktyczną. W OSK „POLDEK”, Pan Piotr zajmuje się szkoleniem kierowców zawodowych samochodów ciężarowych i autobusów. Kursanci po szkoleniu z Panem Piotrem z dużym efektem, skutecznie zdają egzaminy na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. W trakcie szkolenia wdraża innowacyjne metody szkolenia oraz prowadzi spotkania instruktażowo-edukacyjne z instruktorami, którym przekazuje swoje doświadczenie z zakresu szkolenia i poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach. Prowadzi również pogadanki tematyczne w szkołach z młodzieżą oraz w szkole nauki jazdy „POLDEK” i „ELITE” na temat poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jego motto, to: Kultura i bezpieczeństwo na drogach - informuje organizator plebiscytu. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o nominowanym? Może o pasjach?

Odpowiedź: Pasję do motoryzacji zaszczepił mi mój ojciec, który jako pierwszy w małej miejscowości pod Bytowem, z której pochodzę posiadał w latach 60-tych samochód m-ki Warszawa, motocykle m-ki WFM i WSK oraz ciągniki rolnicze. Ja jako młody chłopiec pomagałem ojcu w naprawach tego sprzętu, jak i również jeździłem tymi pojazdami. W wieku 16 lat uzyskałem pierwsze prawo jazdy kat. A i B. W trakcie uczęszczania na kurs prawa jazdy, wówczas bardzo mnie zainteresowała mnie i spodobała mi się praca instruktora nauki jazdy. Będąc już dorosłym, postanowiłem zrealizować swoje marzenia i zrobiłem uprawnienia instruktora nauki jazdy. Podwyższając swoje kwalifikacje zdobyłem również uprawnienia egzaminatora, ukończyłem także przeszkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy, trenera - wykładowcy na kursach dla kierowców zawodowych w zakresie przewozu rzeczy i osób oraz ukończyłem wiele innych kursów związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ucząc kandydatów na kierowców oraz w czasie prowadzonych pogadanek zawsze podkreślałem, że kultura i bezpieczeństwo na drogach jest najważniejsze.

Pytanie: Dowiedzieliśmy się, że pana syn poszedł w ślady rodzica? Proszę powiedzieć co robi?

Odpowiedź: Tak, to jest prawda. Moja pasja do motoryzacji i szkolenia spowodowały, że zaszczepiłem tę pasję mojemu synowi. Szymon jest już instruktorem nauki jazdy wszystkich kategorii prawa jazdy i instruktorem doskonalenia techniki jazdy. Obecnie pracuje jako instruktor na terenie Gdańska. Uważam, że mój syn przerósł swojego ojca - nauczyciela. Z tego co mi wiadomo, to kursanci wystawiają mu bardzo dobrą opinię i z dużymi efektami zdają egzaminy na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Pytanie: Wychował Pan instruktora nauki jazdy. Co powiedziałby Pan, poradził dzisiaj kandydatom do tego zawodu? Trudnego i odpowiedzialnego zawodu?

Odpowiedź: Zawód instruktora nauki jazdy jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zawodem, a zwłaszcza w dzisiejszej dobie rozwoju motoryzacji. Praca w zawodzie instruktora jest bardzo obciążona psychicznie. Dlatego do szkolenia trzeba mieć zamiłowanie, cierpliwości pasję. Ponadto w dużej mierze zawód ten jest mało doceniony, ze względu na to, że jest traktowany jako praca dodatkowa wykonywana przeważnie na umowę zlecenie. Młodzi instruktorzy za zarobki, nie są w stanie utrzymać rodziny. Sytuację tą zmieniłoby ustanowienie ceny regulowanej za kurs na prawo jazdy. Aby prestiż instruktora wzrósł powinien być przywrócony wymógł średniego wykształcenia, wprowadzenia ceny regulowanej, co spowoduje godne warunki pracy i płcy. Dobrze opłacony instruktor, to dobrze wyszkolony kandydat na kierowcę. 

Pytanie: Korzystając z okazji pytanie do instruktora nauki jazdy o ewentualne zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Proszę wskazać na 2-3 przepisy, które - Pana zdaniem - należy zmienić. I dlaczego?

Odpowiedź: Moim zdaniem należałoby zmienić m.in. przepisy, t.j.:

- wprowadzić powszechne nauczanie w szkołach podstawowych, szkolenia z zakresu przepisów ruchu drogowego do uzyskania prawa jazdy kat. AM. Obecnie młodzież z terenów wiejskich jest pozbawiona dostępu w zdobywaniu tych uprawnień, co powoduje, iż młodzież w terenach wiejskich jeździ skuterami bez uprawnień. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego należałoby wprowadzić przepisy zobowiązujące Starostów i Burmistrzów do budowy miasteczek ruchu drogowego, w których odbywałyby się egzaminy na kartę rowerową i prawo jazdy kat. AM;

- w oddziałach terenowych WORD wprowadzić dodatkowe egzaminy na kat. T i B+E (obecnie tylko kat. A i B). Jest to podyktowane tym, iż młodzież wiejska miałaby możliwość zdobywania tych uprawnień (a zwłaszcza kat. T, którą można już uzyskać w wieku 16 lat), w pobliżu miejsca zamieszkania. Nadmieniam, iż jestem mieszkańcem woj. pomorskiego i obserwując powstawanie na terenie całego kraju nowych punktów egzaminowania, jestem bardzo zdziwiony, że wyłączone jest z tego nasze województwo. Moim zdaniem w takich miastach jak Chojnice i Kwidzyń jest niezbędne utworzenie punktów egzaminacyjnych, są to miasta, które mają po około 40 tys. mieszkańców i posiadają odpowiednią infrastrukturę drogową. Oddziały te miałyby zapewne wpływ na bezpieczeństwo oraz ułatwiłoby.

Dziękuję za rozmowę, gratuluję nominacji i oczywiście życzymy zwycięstwa.

Pytała Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS