Ogłoszenia

Do Kodeksu drogowego trafią nowe definicje

3 sierpnia 2022

Do Kodeksu drogowego trafią nowe definicje
W epd (ELEKTRONICZNYM PRAWIE DROGOWYM) – aktualizowanym elektronicznie zbiorze aktów prawnych - dostępne są także projekty procedowanych aktów prawnych [kliknij] (grafika - Grupa IMAGE/fot. PEXELS)

Do Sejmu wraz z senatorskimi propozycjami uzupełnień wróciła uchwalona 7 lipca br. ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród zmian szeroka nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Ustawodawca szeroko zmienia np. znane nam wszystkim definicje. To ważne, aby nasza znajomość Kodeksu drogowego była aktualna [kliknij].

Procedowanie. W Sejmie RP trwają prace nad rządowy projekt [kliknij] ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, a dokładniej ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. [kliknij] o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw, do której uwagi zawiera Uchwała Senatu [kliknij]. Czyli uchwalona w Sejmie 7 lipca ustawa, trafiła do Senatu tu efektem procedowania są poprawki, które w najbliższych dniach trafiły do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i tam zostaną rozpatrzone.

Wspólne posiedzenie obu Komisji zaplanowano na 5 sierpnia br. wówczas posłowie będą rozpatrywali senackie propozycje poprawek do ustawy. Porządek dzienny 59. posiedzenia Sejmu RP (20-22.7 i 5.8.2022 r.) nie przewiduje rozpatrzenia ustaleń Komisji, oczywiście może on zostać uzupełniony.

Nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Omawiana ustawa przewiduje również zmiany z ustawie - Prawo o ruchu drogowym (art. 7). Mają one na celu:

- ujednolicenie nomenklatury dotyczącej dróg,

- wskazanie w ustawie, że ruch na drodze może odbywać się na podstawie zatwierdzonej organizacji ruchu i zdefiniowanie „organizacji ruchu”, a w przypadku wykonywania robót budowlanych wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej albo zgłoszenia wykonywania robót budowlanych wprowadzono obowiązek sporządzenia projektu organizacji ruchu przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania ww. decyzji albo przed dokonaniem zgłoszenia - obowiązek ten zostaje przeniesiony z rozporządzenia do ustawy.

Poniżej przykładowy fragment porównania treści definicji obowiązujących i tych je nowelizujących. (jm)