Legislacja

Egzamin teoretyczny w wydziale komunikacji? Resort nie ma wątpliwości

4 sierpnia 2022

Egzamin teoretyczny w wydziale komunikacji? Resort nie ma wątpliwości
(fot. Pixabay)

Poseł pyta ministra infrastruktury czy egzaminy teoretyczne na prawo jazdy nie powinny odbywać się w wydziałach komunikacji. Minister Rafał Weber odpowiada: - Nie ma takiej potrzeby. Wskazuje na niebagatelne koszty utworzenia takiego miejsca itd.

Egzamin teoretyczny w wydziale komunikacji? Poseł Paweł Lisiecki zaadresował do ministra infrastruktury zapytanie w sprawie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy [kliknij]. Pyta, czy egzamin ten nie mógłby odbywać się w wydziałach komunikacji. Zastanawia się, czy właśnie te urzędy nie są właściwym miejscem do przeprowadzania egzaminów, które przecież odbywają się drogą elektroniczną, nadto byłyby być realizowane pod nadzorem kamer. Swój pomysł uzasadnia faktem, iż często kandydat na kierowcę ma daleko do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Nadto - jak pisze poseł - zmniejszyłoby to dodatkowo koszty związane z obiegiem dokumentów. - Takie rozwiązanie zmniejszyłoby koszty społeczne - podsumowuje autor zapytania poselskiego.

- Nie ma takiej potrzeby - odpowiada resort. Ministerstwo Infrastruktury nie ma wątpliwości . Do przeprowadzania egzaminów państwowych zostały powołane wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego - odpowiada Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie [kliknij]. Precyzuje: - Odnosząc się do propozycji Pana Posła dotyczącej możliwości przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w wydziałach komunikacji, gdzie odbiera się dokument prawa jazdy, Minister Infrastruktury stoi na stanowisku, że takie rozwiązanie nie jest obecnie konieczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy przeprowadzane są w WORD, a w razie potrzeby istnieje możliwość utworzenia ośrodków terenowych danego WORD tak, aby ułatwić kandydatom na kierowców dostęp do ośrodków egzaminowania. Ponadto należy zauważyć, że zaproponowane rozwiązanie byłoby kosztowne, bowiem wydziały komunikacji musiałyby zorganizować odpowiednie pomieszczenie, wyposażyć je oraz zatrudnić egzaminatora, który będzie czuwał nad przebiegiem egzaminu. Co więcej ośrodek egzaminowania musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu. Jednocześnie Minister Infrastruktury zwraca uwagę, że wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na przeprowadzanie egzaminów teoretycznych na prawo jazdy w wydziałach komunikacji byłoby tylko pozornym ułatwieniem dla osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy, gdyż w tym miejscu osoby te mogłyby jedynie podejść do egzaminu teoretycznego, a na egzamin praktyczny i tak musiałyby udać się do WORD. Należy zauważyć, że istnieje możliwość zapisania się na egzamin teoretyczny i praktyczny tego samego dnia tak, aby nie było konieczności dwukrotnej jazdy do WORD. (jm)